leverancier

U als leverancier van Charim

Hoe kunt u het beste factureren?
Voor het versturen van een factuur aan Zorggroep Charim zijn de volgende punten van belang:
- juiste tenaamstelling;
- juiste naam van de opdrachtgever;
- het vermelden van de juiste kostenplaats;
- het vermelden van het contractnummer (indien van toepassing).

Toelichting
Juiste tenaamstelling: alle facturen die bestemd zijn voor Zorggroep Charim dienen naar het onderstaande adres te worden verstuurd:

Zorggroep Charim
Locatie <Geef hier de juiste locatie van Zorggroep Charim aan>
T.a.v. Crediteurenadministratie
Wiltonstraat 42
3905 KW Veenendaal

U kunt uw facturen ook mailen aan: factuur@zorggroepcharim.nl

Aanvullende gegevens
Naast een juiste tenaamstelling zijn de volgende punten van belang om op de factuur te vermelden:
- Referentie: Vul de naam in van degene die opdracht gegeven heeft voor de bestelling
- Kostenplaats: Vul de door de opdrachtgever opgegeven kostenplaats in.
- Contractnummer: Indien u een contract heeft afgesloten met Zorggroep Charim, vermeld dit nummer dan op iedere factuur die u verstuurt.

NB: Meerdere kostenplaatsen op één factuur is mogelijk als u duidelijk aangeeft voor welk product of voor welke persoon dit is.

Als u facturen op bovenstaande wijze aanlevert, draagt onze Crediteurenadministratie zorg voor een snelle verwerking van uw factuur. Bij het ontbreken van één of meerdere  van de bovengenoemde punten, hebben wij opdracht om uw factuur te retourneren.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Crediteurenadministratie op telefoonnummer (0318) 26 16 60.