Naar hoofdinhoud

De zorg- en dienstverlening is niet naar wens. Wat nu?

Zorg- of dienstverlening niet naar wens? Laat het ons weten!

Als medewerkers doen we onze uiterste best om zo goed mogelijke zorg te verlenen en u een zo prettig mogelijke woonomgeving te bieden. Toch blijft het mensenwerk. Wanneer de zorg- en dienstverlening niet naar wens is, horen wij dit graag. Dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing. Daarnaast kunnen wij met uw informatie onze zorg- en dienstverlening blijven verbeteren.

Bespreek uw klacht altijd eerst met de betrokken medewerker. Komt u er niet uit, dan kunt u de teamleider of manager benaderen. Zo kan er direct een oplossing worden gezocht. Meer informatie vindt u ook in deze klachtenregeling van Zorggroep Charim.

Heeft u een klacht over de zorg?
Dan kunt u ter ondersteuning een beroep doen op de klachtenfunctionaris of de cliëntvertrouwenspersoon. Hieronder staat vermeld wie u kunt benaderen:

 • Géanne Hogeterp, klachtenfunctionaris
  Tel: 06 22 36 32 08, e-mail: klachtenfunctionaris@zorggroepcharim.nl
De klachtenfunctionaris is onpartijdig en bemiddelt tussen u  en de betreffende medewerker. Ze zet zich in voor het bereiken van een duurzame oplossing voor iedereen en voor het herstel van de relatie.

 • Manuele van Nieuwamerongen, cliëntvertrouwenspersoon Charim
  Tel: 06 - 30 94 53 53, e-mail: clientenvertrouwenspersoon@zorggroepcharim.nl

De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig voor u en kan u  bijstaan als u ontevreden bent over de zorg die niet met de Wet zorg en dwang te maken heeft.


U kunt uw klacht ook ter beoordeling voorleggen aan Judith Poulus, voorzitter Raad van Bestuur a.i. 

Heeft uw klacht te maken met onvrijwillige zorg? 
Dan kunt u ter ondersteuning een beroep doen op de onderstaande functionarissen. De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 van kracht. De wet regelt dat mensen zorg krijgen waar zij het mee eens zijn. Als iemand wilsonbekwaam is (zoals bij een diagnose dementie), neemt de wettelijk vertegenwoordiger de beslissingen over de zorg. Alleen als het echt niet anders kan, bij ernstig nadeel voor degene die zorg krijgt of de omgeving, krijgt iemand onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waar de cliënt of de (wettelijk) vertegenwoordiger niet mee instemt.

 • Géanne Hogeterp, klachtenfunctionaris
  Tel: 06 22 36 32 08, e-mail: klachtenfunctionaris@zorggroepcharim.nl
 • Lenny van der Heijden, cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (WzD)
  Tel: 06 40 36 39 91, e-mail: l.vanderheijden@zorgstemvertrouwenspersonen.nl


U kunt uw klacht ook ter beoordeling voorleggen aan de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

 • KCOZ , Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg
  Tel: 085 077 2060 (spreek een bericht in.)


Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Voor algemene informatie kunt u tijdens kantooruren ook contact opnemen met onze afdeling Informatie en Zorgadvies: 0800 0711. De afdeling Informatie en Zorgadvies verwijst u naar de juiste persoon om uw klacht mee te bespreken.

Géanne Hogeterp, klachtenfunctionaris

Géanne Hogeterp, klachtenfunctionaris

Manuele van Nieuwamerongen, cliëntvertrouwenspersoon Charim

Manuele van Nieuwamerongen, cliëntvertrouwenspersoon Charim

Lenny van der Heijden, cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (WzD)

Lenny van der Heijden, cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (WzD)