Naar hoofdinhoud

Behandeling

Charim Vitaal zet zich in voor de kwaliteit van uw leven door goed naar uw persoonlijke situatie te kijken en de behandeling daarop af te stemmen. Het team van behandelaren is gespecialiseerd in complexe ouderenzorg. De behandeling is gericht op uw herstel en het voorkomen van aandoeningen of beperkingen. Dit doen wij vanuit diverse behandelcentra in onze locaties in Veenendaal, Rhenen, Woudenberg, Amerongen en Zeist.

Diverse therapeuten
Binnen elk behandelcentrum komen verschillende expertises samen. Er werken fysio-, ergo- en oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten en ook (gz-)psychologen, geestelijk verzorgers, een specialist ouderengeneeskunde, wondverzorgers en verpleegkundig specialisten. Samen bekijken we uw situatie en stemmen we onze zorg daarop af. We gaan voor de beste oplossing, waarbij de cliënt centraal staat. Door regelmatig te evalueren, kiezen we de juiste strategie. Dat noemen we totaalzorg: met aandacht voor lichaam, geest en ziel.
  
Het zorg- en behandelaanbod
Hieronder treft u meer informatie aan over de mogelijkheden.

Tarieven
De tarievenlijst kunt u hier bekijken.

 • Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

  Zorggroep Charim is onlangs ook gestart met een Ambulant Geriatrisch Team (AGT). Dit team is gericht op diagnostiek, ondersteuning en behandeling aan huis van ouderen met een complexe problematiek. Deze groep ouderen blijft tegenwoordig langer thuis wonen, waardoor het werk van het AGT een welkome aanvulling is op de reguliere zorg van de huisarts.

  Het AGT bestaat uit behandelaren van verschillende disciplines. Afhankelijk van de situatie kan het AGT bestaan uit een specialist Ouderengeneeskunde, psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of een diëtist.
  Zij worden ingeschakeld om ouderen met complexe lichamelijke klachten, psychosociale problemen en/of dementie die nog thuis wonen, te helpen en te behandelen.

 • Ambulant verpleegtechnisch team (AVT)

  Het ambulant verpleegtechnisch team (AVT) is een ambulant team van voornamelijk hbo-opgeleide verpleegkundigen binnen Charim. De verpleegkundigen ondersteunen de zorgteams bij hun vragen, geven advies en overleggen, als dit noodzakelijk is, met de verantwoordelijk arts. Daarnaast verleent het AVT hoog complexe zorg, zoals infuusbehandeling of complexe wondzorg. Dit gebeurt altijd in opdracht van uw behandelend arts. Dit kan uw huisarts, uw specialist ouderengeneeskunde of uw medisch specialist in het ziekenhuis zijn.

  “Door een ontsteking bij mijn hart moest ik een aantal weken antibiotica via het infuus krijgen. Door een tijdelijk verblijf bij Charim en de inzet van het ambulant verpleegtechnisch team, kon deze zorg in een huiselijke omgeving geboden worden. Toch prettiger dan in het ziekenhuis blijven.”

  Wie kan het AVT consulteren
  Wanneer u verblijft in één van de locaties van zorggroep Charim, kan uw arts of zorgverlener een beroep doen op het AVT voor bovengenoemde taken. Het AVT is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 0318-261700. In spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-51193774.

 • Diëtist

  De diëtist helpt u bij voedingsproblemen door ziekte of chronische aandoeningen. U kunt hierbij denken aan ongewenst gewichtsverlies, slikproblemen, diabetes, COPD of nier-/of darmproblemen. Het advies sluit aan bij uw persoonlijke voorkeuren en wensen, zodat u een dieet op maat krijgt.

  “De drinkvoeding die de diëtist heeft voorgeschreven, heeft mij meer energie en eetlust gegeven.”

  Voor wie 
  Goede voeding is een belangrijke basis voor herstel na een operatie, maar ook bij longaandoeningen zoals COPD, bij de aanwezigheid van wonden, bij ongewenst gewichtsverlies of een verminderde eetlust waardoor er een risico bestaat op ondervoeding. De diëtisten van Charim Vitaal zijn gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van ouderen, chronisch zieken of mensen in een revalidatietraject met voedingsproblemen. Daarnaast kan de diëtist van Charim u begeleiden bij Diabetes Mellitus, slikstoornissen, hart- en vaatziekten, nier- en darmproblemen, overgewicht of voedselweigering bij dementie.

  ParkinsonNet
  Een deel van de diëtisten van Charim Vitaal is aangesloten bij ParkinsonNet, een gespecialiseerd netwerk van behandelaars die zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. De diëtist zal in haar advies rekening houden met o.a. de medicatie inname in relatie tot het voedingspatroon.

  Advies op maat en dichtbij
  De diëtisten komen in de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorggroep Charim in de regio Veenendaal en Zeist en indien nodig ook bij u thuis.

  Behandeling 
  Bij uw eerste afspraak onderzoekt de diëtist de problemen en stelt een behandelplan op. Ook bespreekt de diëtist de mogelijke oplossingen. Na het eerste consult wordt de (huis)arts geïnformeerd over de bevindingen, het behandelplan en de behandeldoelen. Een dieetadvies kan ingrijpend zijn. De diëtist houdt rekening met uw persoonlijke wensen. Dit vergemakkelijkt het volhouden van het dieet en helpt bij het behalen van het gewenste resultaat.

  Openingstijden
  Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. In goed overleg met uw therapeut is behandelen buiten die tijden doordeweeks mogelijk in de avond en op zaterdag.

  Aanmelden
  Bel voor dieetadvies of om u aan te melden naar het medisch secretariaat van Charim Vitaal: 0800 0711. Wilt u gebruik maken van diëtetiek, dan hebt u een schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts nodig. Dieetbehandeling wordt voor drie uur vanuit de basisverzekering vergoed.

 • Ergotherapeut

  Als de dagelijkse activiteiten u moeite kosten zoals wonen en werken, maar ook bij hobby’s, vervoer of zelfzorg is er ergotherapie. De ergotherapeut helpt u graag om zo veel mogelijk zelfstandig te blijven functioneren bij alle dagelijkse activiteiten. U kunt advies krijgen over aanpassingen in de woon omgeving, het aanvragen van hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen. Ook voor mantelzorgers is er advies.

  "Mijn hobby is koken. Maar door mijn beroerte kreeg ik moeite om de juiste volgorde van de handelingen in de keuken te bepalen. De ergotherapeut gaf mij tips, waardoor het beter gaat en ik weer geniet van het kokkerellen.”

  Voor wie  
  Ergotherapie is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder die door lichamelijke en/of psychische klachten bepaalde dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Door ergotherapie wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd, zodat het dagelijks leven in de eigen vertrouwde woonomgeving wordt verbeterd. Omdat u de alledaagse activiteiten meestal in uw eigen omgeving verricht, vinden de behandelingen vaak bij u thuis plaats. U bent ook van harte welkom in één van onze locaties. 
   
  Behandeling  
  Bij uw eerste afspraak onderzoekt de ergotherapeut samen met u de belemmeringen bij de dagelijkse handelingen. De behandeling is gericht op de alledaagse activiteiten, zoals: aan- en uitkleden, eten, boodschappen doen, het huishouden, fietsen of het uitvoeren van uw hobby. Samen met de ergotherapeut oefent u deze handelingen. De ergotherapeut adviseert u bij het gebruik en ondersteunt u bij het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen, woning- en of werkplekaanpassingen. De ergotherapeut begeleidt u en uw familie of mantelzorger bij het leren omgaan met de beperkingen en de gevolgen daarvan. 

  Openingstijden
  Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. In goed overleg met de therapeut is behandelen buiten deze tijden doordeweeks mogelijk in de avond en op zaterdag.

  Aanmelden 
  Heeft u een schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts, dan kunt u zich aanmelden door te bellen naar het medisch secretariaat van Charim Vitaal: 0800 0711. Via het basispakket wordt ergotherapie tot maximaal 10 uur per jaar vergoed. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren.

 • Fysio- en oefentherapeut

  Heeft u moeite met bewegen (in het algemeen of met specifieke lichaamsdelen) dan kunt u bij de fysio- of oefentherapeut terecht. Deze therapeut helpt u de klachten te verminderen of te stabiliseren met advies, begeleiding en oefeningen. Ook geeft de therapeut voorlichting over (loop)hulpmiddelen.

  “Ik kon me nauwelijks nog bewegen. Wat een pijn! Gelukkig kon ik snel terecht bij de fysiotherapeut van Charim Vitaal. Hij wist precies waar het probleem zat. Door zijn behandeling en adviezen ging het weer en kon ik me weer bewegen.”

  Het verminderen van belemmeringen
  De fysio- en oefentherapeuten van Charim Vitaal bieden een oplossing: met training, en indien nodig, het leren gebruiken van hulpmiddelen helpen zij uw belemmeringen te verminderen en uw zelfstandigheid te vergroten. De fysio- en oefentherapeuten van Charim Vitaal zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen. De behandelingen vinden plaats in één van de locaties van Charim (in omgeving Veenendaal en Zeist), of de therapeut komt bij u thuis. 

  Behandeling  
  De fysio- of oefentherapeut begeleidt u bij het revalideren en reactiveren voor orthopedische en neurologische aandoeningen. Ook geeft de therapeut specialistische behandelingen, bijvoorbeeld prothesetraining of behandeling bij Parkinson. De fysio- of oefentherapeut adviseert u en uw familie of mantelzorger over het gebruik van hulpmiddelen zoals (loop)hulpmiddelen, aanpassingen aan schoenen, protheses en beugels. Ook begeleidt de therapeut u bij het leren omgaan met de belemmeringen en de gevolgen daarvan. 
   
  Aanmelden 
  Bel voor meer informatie of om u aan te melden naar Charim Vitaal: 0800 0711. Voor poliklinische behandeling, bijvoorbeeld na ontslag uit een zorgcentrum, hebt u een geldige verwijzing van uw (huis)arts nodig. 

  Openingstijden
  Onze openingstijden tijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. In goed overleg met uw therapeut is behandelen buiten deze tijden doordeweeks mogelijk in de avond en op zaterdag.

  Vergoeding
  Als u aanvullend verzekerd bent, krijgt u een aantal behandelingen vergoed. Het aantal ligt aan de hoogte van uw aanvullende pakket. Als u niet aanvullend verzekerd bent, krijgt u de behandelingen niet vergoed. Sommige aandoeningen vallen onder een chronische indicatie. Deze worden dan na 20 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Geestelijk verzorger

  De geestelijk verzorger is dan beschikbaar om u in een gesprek (of meerdere gesprekken) te begeleiden, te adviseren en te helpen bij de vragen die er bij u leven.

  Iedereen die te maken krijgt met afnemende gezondheid heeft vragen. Vragen rondom zingeving, het leven, of het geloof: ‘Waarom overkomt mij dit?’,  ‘Waar leef ik (nog) voor?’, ‘Waar is God?’ De geestelijk verzorger is beschikbaar om met u in gesprek te gaan, en u te begeleiden bij de vragen die er bij u leven. De geestelijk verzorgers van Zorggroep Charim werken vanuit een christelijke achtergrond, maar zij zijn er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging. Zij zijn er voor opgeleid om niet alleen op een vertrouwelijke wijze een luisterend oor te bieden, maar ook samen met u te zoeken naar mogelijk nieuwe perspectieven.

 • (GZ-) psycholoog

  (GZ-)Psycholoog
  Wie te maken heeft met blijvende gezondheidsklachten, krijgt nogal wat te verwerken. Naast ondersteuning voor de fysieke gezondheid kan er ook mentale ondersteuning nodig zijn. Ook kan het andersom werken: dat een verminderd mentaal welbevinden leidt tot fysieke klachten.

  De kerntaken van de psycholoog
  Eén van de kerntaken van de psycholoog is het vaststellen van een diagnose: wat is er precies aan de hand en waar komt dit door? Om daarin meer inzicht te krijgen, doet de psycholoog onderzoek naar eventuele stoornissen in het denken (geheugen, concentratie, tempo van denken), stemming, gedrag of veranderingen in de persoonlijkheid. Daarbij biedt de psycholoog behandeling bij vraagstukken op deze gebieden.

  Vergoeding
  De consulten van de specialist ouderengeneeskunde worden vergoed als u een verwijzing van uw huisarts hebt. De psycholoog werkt op verwijzing van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Bij consult van de psycholoog is de vergoeding afhankelijk van de soort verwijzing.

  Navraag bij uw zorgververzekeraar
  De behandelingen van de overige disciplines worden (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. U hebt daarvoor geen verwijzing van uw huisarts nodig. Maar let op: sommige verzekeraars vergoeden alleen als u wel een verwijzing hebt. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

 • Logopedist

  Heeft u problemen met taal, ademhaling, spraak of slikken? Dan biedt de behandeling van een logopedist uitkomst. De oefeningen en nieuwe technieken zijn gericht op het (beter) kunnen communiceren en/of slikken. Ook geeft de logopedist adviezen over aangepaste voeding.

  “Door mijn afasie had ik veel moeite met lezen. De oefeningen van de logopedist hielpen enorm. Nu kan ik weer lezen met plezier!”

  Voor wie
  Logopedie is bedoeld voor volwassenen die door neurologische stoornissen (stoornissen in de hersenen) en spierziekten problemen hebben met taal, spraak, stem, ademhaling, eten en/of drinken (slikken). Dit kan voorkomen na bijvoorbeeld een herseninfarct, hersenbloeding, bij Parkinson, MS, ALS, maar ook bij een (beginnende) dementie. De behandelingen vinden bij voorkeur plaats in één van de locaties van Charim (regio Veenendaal en Zeist), maar de logopedist kan ook bij u thuis komen.
   
  Behandeling 
  Tijdens uw eerste afspraak doet de logopedist onderzoek naar de spraak-, taal-, stem-, ademhalings- en/of slikproblemen. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Door oefeningen wordt gewerkt aan het verbeteren van de taal, spraak en/of het slikken.
   
  De logopedist kan u adviseren over het gebruik van hulpmiddelen zoals ondersteunende communicatiehulpmiddelen, aangepaste voedingsconsistenties of drinkbekers. Ook begeleidt zij u bij het leren omgaan met de belemmeringen en de gevolgen daarvan. 

  ParkinsonNet
  Een deel van de logopedisten van Charim Vitaal is aangesloten bij ParkinsonNet, een gespecialiseerd netwerk van behandelaars die zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. 
   
  Team
  Bij Charim Vitaal werken vier logopedisten:
  - Nancy Scholten, logopedist, afasietherapeut
  - Marjan Berendsen, logopedist en ParkinsonNET
  - Neeske Bos, logopedist, afasietherapeut en ParkinsonNET
  - Wencke van Doorn, logopedist/afasietherapeut.

  Openingstijden
  Onze openingstijden tijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. In goed overleg met uw therapeut is behandelen buiten deze tijden doordeweeks mogelijk in de avond en op zaterdag.

  Aanmelden
  Bel voor meer informatie over logopedie of om u aan te melden naar Charim Vitaal: 0800 0711. Wilt u gebruik maken van logopedie, dan hebt u een schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts nodig. In het basispakket van de zorgverzekering is logopedie opgenomen en wordt onbeperkt vergoed.

 • Seniorenfitness

  Bij locatie De Tollekamp (Rhenen) en locatie De Engelenburgh (Veenendaal) kunt u sporten. Onder begeleiding van een fysiotherapeut volgt u fitnessprogramma’s in een ruime praktijk met speciale fitnessapparatuur. Hier heeft u een abonnement voor nodig. 

  Onze fysiotherapeuten en ervaren instructeurs staan altijd klaar om juist de wat oudere sporter te begeleiden bij het uitvoeren van een verantwoord bewegingsprogramma. Tijdens de trainingen wordt er op verschillende manieren gewerkt aan o.a. het verbeteren en behouden van spierkracht, uithoudingsvermogen en coördinatie. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk en op maat gemaakt  trainingsprogramma.

 • Specialist Ouderengeneeskunde

  De specialist ouderengeneeskunde is een arts gespecialiseerd in ouderenzorg. De specialist helpt u zo vitaal mogelijk te blijven. Hij of zij kijkt naar uw lichamelijk en psychisch dagelijks functioneren in uw leefomgeving. De specialist werkt nauw samen met uw huisarts, die uw hoofdbehandelaar blijft. 

  Voor wie
  De specialist oudergeneeskunde is een arts gespecialiseerd in ouderenzorg. De specialist helpt u zo vitaal mogelijk te blijven en kijkt naar zowel uw lichamelijke gesteldheid als naar uw maatschappelijk, dagelijks, psychisch en cognitief functioneren. De specialist werkt nauw samen met uw huisarts. Uw huisarts blijft hoofdbehandelaar.

  Behandeling
  Voor de consulten van de specialist ouderengeneeskunde hoeft u niets te betalen. De behandelingen van de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, en logopedist worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

  Aanmelden?
  Bel voor meer informatie naar Charim Vitaal: 0800 0711.

 • Wondzorg

  Wondzorg
  Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wonden kunnen snel ontstaan, maar genezen soms erg langzaam. Dit kan veel pijn en ongemak geven. Team wondzorg van Charim is een deskundig team van wondverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, met veel expertise op het gebied van wondgenezing. In overleg met uw huisarts kunt u op het spreekuur komen of desgewenst bij u thuis om een goed wondbeleid af te spreken. Daarnaast kunnen zij een machtiging afgeven, zodat u uw wondmaterialen vergoed krijgt van de ziektekostenverzekeraar. 

  Wondzorg expertise Netwerk
  Via een gerichte aanpak en gestroomlijnde samenwerking tussen huisarts, ziekenhuis, VS, wondteam, wijkverpleegkundige en ambassadeurs wondzorg kan voorkomen worden dat de genezingsduur voor complexe wonden onnodig lang is. Lees hier meer over het Wondzorg expertise Netwerk.

 • Verpleegkundig specialist

  Onze verpleegkundige specialist is iemand die naast een verpleegkundige opleiding ook nog een opleiding tot verpleegkundig specialist heeft gevolgd. Voorheen werd dit een nurse practitioner genoemd. Binnen de verpleegkundige specialismen zijn er twee hoofdtakken, namelijk algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

  De verpleegkundig specialist werkt tussen het gebied van de verpleegkunde en geneeskunde in. Zo is hij voor een deel verantwoordelijk voor medische aspecten van de behandeling. Verder is hij ook voor een deel verantwoordelijk voor de verpleegkundige handelingen met betrekking tot de cliënt.

 
BIG-registratie
Alle behandelaren van Charim die vallen onder de wet BIG zijn BIG-geregistreerd. Daarmee bent u ervan verzekerd dat ze deskundig en zorgvuldig te werk gaan.
 
Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Informatie en Zorgadvies via 0800 0711. Wij helpen u graag de juiste antwoorden te vinden.

Is de zorg en/of behandeling niet naar wens, laat het ons dan weten! We zoeken samen met u naar een passende oplossing en met uw informatie kunnen wij de zorg- en dienstverlening verbeteren. Op onze klachtenpagina leest u alles over wat u kunt doen om uw klacht kenbaar te maken. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht