Naar hoofdinhoud

Revalidatie

Wilt u na een operatie voor bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie weer goed leren bewegen? Of na een beroerte (CVA) weer zo zelfstandig mogelijk leven? Revalideer in het gespecialiseerde revalidatiecentrum van Charim! 

Uw revalidatie 
Bij Charim revalideert u op maat. Samen met u wordt het doel van de revalidatie bepaald en stellen wij een revalidatieprogramma op. Daarbij sluiten wij aan op uw situatie, mogelijkheden en wensen. Het programma is erop gericht dat u snel terugkeert naar uw thuissituatie. U en uw familie/contactpersoon worden hierbij actief betrokken. Regelmatig vindt er daarom overleg plaats over de voortgang én kunt u meedenken over uw eigen herstel- en revalidatieproces. Het proces duurt meestal drie, zes tot maximaal vijftien weken. 
       
Alles is revalidatie 
Er heerst een therapeutisch revalidatieklimaat. Dit betekent dat alle activiteiten zoals opstaan, wassen, aankleden, brood smeren en zelfs de rustmomenten, in het teken van revalidatie staan. 24 uur per dag werkt u aan uw herstel en traint u om zo zelfstandig mogelijk uw dagelijkse activiteiten (weer) uit te kunnen voeren. Deze trainingen zijn meestal intensief en dat vraagt veel van u. Belangrijk is dat u gemotiveerd bent om te herstellen en dat u het vastgestelde revalidatiedoel bereikt. Wij zetten al onze deskundigheid in om u daarbij te ondersteunen. 
        
Ons team  
Ons revalidatieteam is ervaren en speciaal opgeleid op het gebied van geriatrische revalidatie. Het team werkt nauw samen en bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, logopedisten, revalidatiearts en de specialist ouderengeneeskundige.

website Charim Revalidatie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht