Naar hoofdinhoud

Duurzaamheid

Zorggroep Charim wil een energiebewuste organisatie zijn die haar milieu-impact beperkt houdt en waar duurzaamheid door de gehele organisatie gedragen wordt. Er zijn binnen Charim al verschillende stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.

Aangesloten bij Green Deal
Het  alweer even geleden dat Charim zich aansloot bij de Green Deal Apeldoorn. Hierin geven we samen met andere zorginstellingen, invulling aan gemaakte afspraken. Zorggroep Charim heeft sinds 2021 het niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg voor de locatie’s Markenhof, Heemhof, Berghorst, De Loohof en Sprengenhof behaald. Wat betekent dat Atlant investeert in een duurzame bedrijfsvoering.

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is belangrijk in de zorg. De basisgedachte achter duurzaamheid en MVO is een beter evenwicht tussen economie en de wereld om ons heen, met respect voor de mens en het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft en gaan daarom respectvol en met aandacht om met de wereld om ons heen. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg (MTZ). Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt ervoor dat kosten bespaard worden zodat er uiteindelijk meer geld overblijft voor de zorg zelf. De criteria van de Milieuthermometer zijn mede afgestemd op de Green Deal ‘Duurzame bedrijfsvoering in de zorg’ die werd gesloten met de MPZ (Milieu Platform Zorg).

Meer info over de Milieuthermometer

Duurzame bedrijfsvoering

Zonnepanelen zorgen bij diverse locaties voor schone stroom.

Zorggroep Charim investeert in duurzame maatregelen waardoor Charim inmiddels:

- 1100 zonnepanelen verdeeld over 3 locaties
- gloeilampen vervangen door ledlampen
- isolatiemateriaal toegepast op onze leidingen en appendages (kranen, ventielen, meettoestellen en dergelijke)
- Het tegengaan van voedselverspilling

Naast deze gebouw-gebonden maatregelen stimuleren we het scheiden van afval en passen we duurzaamheidseisen toe bij inkoopopdrachten. En het onderwerp duurzaamheid staat als belangrijke wegingsfactor bij aanbestedingen.

Betrokkenheid medewerkers
Ook de medewerkers van Charim worden actief betrokken bij het thema duurzaamheid. Op verschillende manieren wordt men gemotiveerd mee te doen en mee te denken.

Hergebruik meubels; Medewerkers kunnen bijvoorbeeld meubilair wat niet meer op de afdeling gebruikt wordt aangeven met idee zodat het elders binnen Charim ingezet kan worden. Om op die manier te proberen zoveel mogelijk hergebruik te stimuleren.

Ambassadeurs Duurzaamheid; omdat er altijd nieuwe duurzame ontwikkelingen ontstaan is er binnen Charim een Duurzaamheidgroep opgericht. Met mensen, vanuit verschillende functies en afdelingen, wordt aan het thema duurzaamheid blijvend invulling gegeven.

Week van de Duurzaamheid; Gedurende deze week wordt er in het bijzonder stil gestaan bij duurzaamheid en verschillende dingen  georganiseerd. Bijvoorbeeld een vegaweek in de restaurants van Charim om zo de aandacht te vestigen op het sparen van dieren en milieu.

Meer informatie?
Bel dan met 0800 0711 of mail naar klantenservice@zorggroepcharim.nl