Naar hoofdinhoud

Duurzaamheid

Zorggroep Charim wil een energiebewuste organisatie zijn die haar milieu-impact beperkt houdt en waar duurzaamheid door de gehele organisatie gedragen wordt. Er zijn binnen Charim al verschillende stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.

Aangesloten bij Green Deal

In maart 2019 heeft Charim de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Hierin geven we samen met andere zorginstellingen invulling aan gemaakte afspraken over duurzaamheid. Zorggroep Charim heeft op 29 juni 2023 niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg behaald voor alle locatie’s waarvan Charim de pandeigenaar is. Dat betekent dat Charim investeert in een duurzame bedrijfsvoering.

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is belangrijk in de zorg. De basisgedachte achter duurzaamheid en MVO is een beter evenwicht tussen economie en de wereld om ons heen, met respect voor de mens en het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft en gaan daarom respectvol en met aandacht om met de wereld om ons heen. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg (MTZ). Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt ervoor dat kosten bespaard worden zodat er uiteindelijk meer geld overblijft voor de zorg zelf. De criteria van de Milieuthermometer zijn mede afgestemd op de Green Deal Duurzame Zorg die werd gesloten met het Milieu Platform Zorg (MPZ), de provincie Utrecht en de gemeenten Veenendaal, Zeist, en Rhenen.

Meer info over de Milieuthermometer

Duurzame bedrijfsvoering

Zorggroep Charim investeert in duurzame maatregelen waardoor Charim inmiddels:

  • 173 zonnepanelen heeft op locatie ‘t Boveneind
  • Op alle locaties de verlichting heeft vervangen door LED verlichting.
  • isolatiemateriaal toegepast heeft op leidingen en appendages (kranen, ventielen, meettoestellen en dergelijke)
  • 't Boveneind en Groenewoude worden verwarmd met elektrische warmtepompen.
  • veel voedselverspilling tegengaat

Naast deze gebouw-gebonden maatregelen stimuleren we het scheiden van afval en passen we duurzaamheidseisen toe bij inkoopopdrachten. En het onderwerp duurzaamheid staat als belangrijke wegingsfactor bij aanbestedingen.

Lees hier ons duurzaamheidsbeleid

Meer informatie?

Bel dan met de afdeling Informatie en Zorgadvies: 0800 0711.