Naar hoofdinhoud

Liefdevolle zorg die verder gaat

Bij Hospice De Wingerd bieden we deskundige zorg en ondersteuning vanuit een liefdevolle en respectvolle benadering aan mensen in de laatste fase van hun leven.

9.8

Onze bewoners en cliënten beoordelen ons gemiddeld met een 9.8 op Zorgkaart Nederland

9.6

Onze bewoners en cliënten beoordelen ons gemiddeld met een 9.6 op Zorgkaart Nederland.

Over Hospice De Wingerd

In een landelijke omgeving, aan de voet van de Amerongse Berg, ligt gecertificeerd Hospice De Wingerd. De Wingerd is een zorgzaam thuis voor de laatste levens-fase. De totale zorg en behandeling is gericht op de zorg van de cliënt en zijn of haar naasten en beoogt een zo draaglijk en menswaardig leven tot het einde toe. Het uitgangspunt is: Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen. Daar geven we ook invulling aan door middel van het Tuinhuis. Hoe dit eruit ziet is te zien in het filmpje hiernaast.

Uw verblijf

In een rustige en huiselijke sfeer wordt palliatieve terminale zorg geboden.
Dit is zorg gericht op verzachting en verlichting in de laatste levensfase.

De appartementen


Zorgappartementen

De Wingerd telt vijf éénpersoonsappartementen. Door de openslaande deuren bereikt u vanuit uw appartement een eigen terras met een wandel/parktuin. De appartementen zijn sfeervol ingericht en hebben eigen sanitair, televisie en draadloos internet. De gemeenschappelijke huiskamer en de modern ingerichte keuken is een ontmoetingsplek voor cliënten, bezoekers en medewerkers. De Wingerd heeft eigen parkeerplekken bij de hoofdingang. Uitgebreide informatie over De Wingerd, opname en kosten vindt u in de locatiewijzer.

Huiselijke sfeer

Binnen De Wingerd is er aandacht voor het creëren van een huiselijke, warme sfeer. Het is belangrijk dat de zorgvragers en medewerkers zich veilig en geborgen voelen. Er is aandacht voor de grote impact die de confrontatie met de naderende dood heeft op zorgvragers en medewerkers. Door het bieden van rust wordt er ruimte gecreëerd voor de zorgvragers om toe te komen aan dat, wat voor hem/haar in deze fase van het leven belangrijk is.

Brochure

In de brochure leest u meer over Hospice De Wingerd. U krijgt informatie over onder andere onze visie op de zorg, leest meer over het team, over opname en samenwerkingen. 

Naar de brochure

Hospicezorg


De zorgvisie

De Wingerd werkt vanuit een christelijke mens- en zorgvisie. Dit betekent voor ons dat we vanuit een liefdevolle en  respectvolle benadering, deskundige zorg en ondersteuning bieden aan mensen in de laatste fase van hun leven. Hierbij gaan we uit van het gegeven dat ieder mens  uniek is. Dit vraagt om een passende, persoonlijke benadering , zowel in leven als in sterven. De zorg neemt niet de oorzaak van de ziekte weg, maar is gericht op het behandelen van symptomen. De wensen, waarden en behoeften van de zorgvrager zijn het uitgangspunt van onze zorgverlening. De zorgverlening is kwalitatief en kwantitatief berekend op intensieve, palliatieve terminale zorg.

De totale mens

Daarnaast is de zorgverlening gericht op ‘de totale mens’. Dit vraagt om gespecialiseerde zorg op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Multidisciplinaire zorgverleners werken nauw samen met vrijwilligers zodat, zowel alledaagse aandacht, als specialistische en expertzorg geboden kan worden bij de behandeling van klachten en symptomen. 

Brochure

In de brochure leest u meer over Hospice De Wingerd. U krijgt informatie over onder andere onze visie op de zorg, leest meer over het team, over opname en samenwerkingen. 

Naar de brochure

Zorg- en behandelteam


Deskundige zorg, behandeling en begeleiding

Het gespecialiseerde team bestaat uit verpleegkundigen palliatieve zorg, huisartsen, kaderarts palliatieve zorg, apotheker, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, vrijwilligers geestelijke verzorging, vrijwilligers complementaire zorg en zorgvrijwilligers. De zorgverlener werkt vanuit een optimale deskundigheid en weet op welke manier klachten en problemen apart, of in samenhang, moeten worden aangepakt. Er wordt een beleidsafweging gemaakt waarbij gekeken wordt naar de invloed van de behandeling en het recht doen aan de wil van de zorgvrager. Naar behoefte wordt passende nazorg aangeboden aan naasten en medewerkers.

Zorgconsulenten Paliatieve Zorg

In de palliatieve fase van een ziekteproces kunnen veel vragen en onduidelijkheden ontstaan, waarvoor een speciaal opgeleide verpleegkundige van De Wingerd ter consult gevraagd kan worden voor advies en ondersteuning. De zorgconsulenten zijn werkzaam op alle locaties van Charim en staan klaar voor coaching van de zorgverleners binnen Charim. Hospice De Wingerd biedt advies en deskundige begeleiding aan zorgverleners en naasten in de eigen woonomgeving van de cliënt in de laatste levensfase.

De zorgconsulenten palliatieve zorg zijn altijd telefonisch bereikbaar voor overleg, advies en ondersteuning.

T 06 - 53 53 67 88
zorgconsulentenpalliatievezorg@zorggroepcharim.nl

Aandacht voor naasten


Zorg en aandacht

De Wingerd wil ruimte creëren bij zorgvragers (cliënten en naasten), om hen kwaliteit van leven en sterven te laten ervaren. Door passende zorg te bieden, in de eindfase van het leven. Naast de lichamelijke zorg leveren de verpleegkundigen ook sociale, psychische en spirituele zorg. De naasten zijn nauw betrokken bij het proces van ziek zijn, afscheid nemen en sterven en de medewerkers bieden ondersteuning en begeleiding aan naasten, voor en na het overlijden.

Bezoektijden

Bezoek is daarom altijd welkom, ook in deze coronatijd. De bezoektijden worden door de verpleegkundige afgestemd met de naasten. Het welbevinden van de cliënt is hierbij leidend.

Cafe doodgewoon

Café Doodgewoon Veenendaal; als sterven dichtbij komt , is een trefpunt waar je welkom bent voor informatie en waar patiënten, familie, vrienden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plaats voor mensen in de palliatieve zorg en een plaats waar men lotgenoten kan treffen en ervaringen delen. Maar ook een plaats waar informatie en kennis wordt uitgewisseld. Meer informatie over café doodgewoon Veenendaal, en het programma is te vinden op www.cafedoodgewoonveenendaal.nl.

Locatiewijzer


Locatiewijzer

Klik op de button hieronder om de locatiewijzer van De Wingerd te lezen. Daarin leest u meer over onder andere huisvesting, aanmelding, kosten, de zorg en andere praktische zaken.

Naar de locatiewijzer

Brochure

In de brochure leest u meer over Hospice De Wingerd. U krijgt informatie over onder andere onze visie op de zorg, leest meer over het team, over opname en samenwerkingen. 

Naar de brochure

Aanmelden


Aanmelden voor opname

Om in aanmerking te komen voor hospicezorg van De Wingerd is een medische verklaring van huisarts of specialist nodig. De aanmelding voor een opname kan gaan via de cliënt zelf, een naaste of een zorgverlener. Klik hieronder op ''aanmelden'' om uw wens voor een opname kenbaar te maken. Ons streven is om tijdens werkdagen binnen 24 uur na aanmelding een bevestiging hiervan te geven.

Aanmelden 

Wij maken in overleg, altijd een zorgvuldige afweging of opname in De Wingerd voor u, uw naaste of uw patiënt de beste keuze is. Een beschikbare plaats geeft om die reden niet automatisch recht tot opname.

Verwijzers

Bent u een verwijzer? Via de app Palliarts of Zorgspoor kunt u zien of er momenteel ruimte is op Hospice De Wingerd. Voor actuele informatie over opname- en/of wachtlijst kunt u telefonisch contact opnemen met hospice De Wingerd via 0343-810130.

Financiële regelingen bij opname

Voor opname in het hospice is een indicatie voor ‘palliatief terminale zorg extramuraal’ nodig. Dit is een indicatie die geregeld wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze indicatie moet worden ondersteund door een schriftelijke onderbouwde verklaring van de noodzaak voor hospicezorg door de huisarts en/of medisch specialist. Dit en meer vindt u in het hieronder staande document

Financiële regelingen bij opname

 

De appartementen

Kamer 2

Huiskamer

Kamer 1

Ingang

Kamer 3

Gedreven medewerkers

Het Prezo-keurmerk voor onze hospicezorg

Vrienden

De Stichting Vrienden van de Wingerd is opgericht bij akte dd. 27 december 2010 is een uitsplitsing van Stichting Vrienden van Elim. De stichting heeft ten doel Hospice De Wingerd op alle mogelijke manieren te ondersteunen of deze ondersteuning te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door het werven van fondsen.

Lees meer

Liefdevolle zorg die verder gaat

Onze hospiceverpleegkundigen, die in de afgelopen anderhalf jaar de post-HBO palliatieve zorg volgden, ontvingen onlangs hun diploma. Een bijzondere en feestelijke gebeurtenis!

Het behalen van dit diploma, juist in deze heftige tijd, getuigt van grote motivatie, flexibiliteit, samenwerking en doorzettingsvermogen. Dankbaar zijn we voor dit alles en trots zijn we op elkaar! Samen werken we verder aan de best mogelijke en passende palliatieve terminale zorg.

Aanmelden

De aanmelding voor een opname kan gaan via de cliënt zelf, een naaste of een zorgverlener. Klik hieronder op ''aanmelden'' om uw wens voor een opname kenbaar te maken. 

Aanmelden

Bij overige vragen voor het Hospice De Wingerd kunt u contact opnemen via:

Tel:      (0343) 81 01 30
E-mail: wingerd@zorggroepcharim.nl

 

Terug naar boven