Naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina treft u de Algemene Voorwaarden aan. Ze staan hiernaast onder het kopje 'Downloads'. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Ze hebben geen betrekking op de voorzieningen of ondersteuning die u ontvangt op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Naast de Algemene Voorwaarden treft u de 'Bijzondere Modules' aan. U kunt in uw Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst terugvinden welke zorgvorm precies van toepassing is op uw eigen situatie.  Op basis daarvan kunt u zien welke Algemene- en Bijzondere voorwaarden daarbij horen. Wij hebben ze hieronder voor u op een rij gezet. De zorgvorm staat in het rood aangegeven. De Algemene Voorwaarden en Bijzondere Modules staan daaronder in de kleur zwart.

Als u niet zeker weet welke voorwaarden van toepassing zijn op uw situatie, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de klantenservice via tel. 0800-0711. 

Zorg Thuis (Wijkverpleging - Zorgverzekeringswet)
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module Wijkverpleging 

Zorg Thuis (MPT – Wet langdurige zorg)
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module MPT-VPT

 Zorg Thuis (VPT- Wet langdurige zorg)
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module MPT-VPT 

Zorg Thuis geclusterd –locatie: Dragonder/ Kleine Meent
(VPT- Wet langdurige zorg)
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module MPT-VPT
Bijzonder Module Wzd 

Eerstelijns Verblijf
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module ELV 

Geriatrische Revalidatie Zorg
(DBC- Zorgverzekeringswet/ ZZP9b – Wet langdurige zorg)
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module Geriatrische revalidatie 

Verpleeghuiszorg/ Verblijfszorg– vrijwillig zonder juridische status Wzd
(Wet langdurige zorg)
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module Zorg met verblijf 

Verpleeghuiszorg/ Verblijfszorg –met juridische status vrijwillig of art. 21 Wzd (Wet langdurige zorg/ Wet zorg en dwang)
Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module Zorg met verblijf
Bijzondere Module Wzd 

Overige zorg op basis van de Zorgverzekeringswetof de Wet langdurige zorg
Algemene Voorwaarden 

Overige WMO-zorg
Voor zorgverlening die u ontvangt op basis van de WMO zijn de Algemene Voorwaarden van Actiz zoals u op deze website vindt niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden voor WMO-zorg vindt u in de overeenkomt die u heeft ontvangen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht