Naar hoofdinhoud

Liefdevolle zorg die verder gaat

Charim

De naam ‘Charim’ komt uit het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal waarin het eerste gedeelte van de Bijbel is geschreven. Charim betekent ‘toegewijd’. Met deze Hebreeuwse naam verwijzen we niet alleen naar onze christelijke identiteit, maar maken we ook duidelijk waar Charim voor staat: Liefdevolle zorg die verder gaat.

Verbonden

Zorggroep Charim is een organisatie die voortgekomen is uit de plaatselijke kerken, waarmee we nog steeds in levendige verbinding staan. Onze kernwaarden Toegewijd ('Charim'), Samen en Professioneel zijn gegroeid uit een stevige en eeuwenoude bodem: het christelijk geloof. Bij Charim worden veel mensen dagelijks geïnspireerd door Jezus Christus. Hij roept ons om onze medemens zonder voorbehoud liefdevol te ondersteunen. De christelijke inspiratiebron is verankerd in de grondslag van Zorggroep Charim.

Liefdevolle zorg

Charim biedt liefdevolle zorg. Zorg van hoge professionele kwaliteit, die persoonlijk en betrokken is. Zorg die met aandacht is afgestemd op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt. Zorg waar de cliënt er mag zijn zoals hij is.

Die verder gaat

Charim biedt liefdevolle zorg die verder gaat. Vanuit onze christelijke waarden en inspiratie bieden we 'totaalzorg'. Door ons grote en brede aanbod kunt u vrijwel altijd bij Charim terecht voor de juiste ondersteuning. Maar dat niet alleen. Charim biedt in dat brede, grote zorgaanbod ook aandacht voor zingeving en levensvragen. Liefdevolle zorg voor lichaam, geest én ziel. Dát is zorg die verder gaat. Daarin onderscheidt Charim zich. Cliënten ervaren bij Charim veel aandacht voor zingevings- en levensvragen, christelijke feestdagen en activiteiten. En ook alle ruimte om zichzelf te zijn. Want bij Charim is iedereen welkom!

Het logo

Het logo van Charim verbeeldt een gestileerde duif. De duif is een verbeelding van de Heilige Geest, die in de gelovigen woont. Daarmee verwijst het logo naar de christelijke identiteit van Charim. Duiven staan bekend om hun toewijding aan elkaar. De duif in het logo van Charim verwijst zo ook naar de betekenis van de naam Charim: 'Toegewijd'. Tegelijkertijd verbeeldt het logo een levensweg. Op de levensweg van de cliënt lopen we mee en helpen we hem zijn dromen, wensen en verlangens te realiseren.

Het ontstaan

Charim heeft een ruim honderdjarige geschiedenis. In een ver verleden stichtten diaconieën van plaatselijke kerken en gemeenten 'oudenliedenhuizen'. Sindsdien is er veel veranderd. De oudenliedenhuizen van weleer werden samengevoegd. Er ontstonden verschillende zorgorganisaties die meegroeiden met hun tijd. In 2009 fuseerden zij tot een nieuwe, moderne organisatie: Zorggroep Charim. Wat gebleven is, is de basis van waaruit wordt gewerkt: het christelijk geloof.

Participantenraden

De verbondenheid met de kerken komt ook tot uiting in de participantenraden van Charim. De Participantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken christelijke gemeenten en kerken uit de regio's waarin Charim actief is. Zij vergaderen regelmatig met de voorzitter Raad van Bestuur en adviseren hem over:

  • zaken betreffende de christelijke identiteit van de zorggroep
  • medisch-ethisch beleid
  • benoeming van de leden van de Raad van Toezicht conform de statuten

Momenteel zijn de volgende kerken en (wijk)gemeenten vertegenwoordigd in de Participantenraad:
Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal, Gereformeerde Gemeente Veenendaal, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Veenendaal West/Oost, PKN Veenendaal (Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente), PKN Zeist, Gemeenschap van Zendingsdiaconessen Amerongen.

Daarnaast hebben diverse locaties ook een Kerkelijk Overleg. Kerken en locaties werken daarin plaatselijk samen met het oog op het (geestelijk) welzijn van de cliënten. De Participantenraad is te bereiken via de ambtelijk secretaris Manuele van Nieuwamerongen, tel. 06-30 94 53 53.

Charim en euthanasie

Mensen vragen Charim wel eens wat haar standpunt is ten aanzien van euthanasie. U kunt hierover lezen op de webpagina ‘Hoe gaat Charim om met euthanasie of hulp bij zelfdoding?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht