Naar hoofdinhoud

Ondersteuning bij dementie

Als er sprake is van dementie heeft u advies, begeleiding en voorlichting nodig. Dat geldt voor de oudere met dementie, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving. De casemanagers van Zorggroep Charim bieden deze ondersteuning. Als er een vermoeden is van dementie of als de situatie complex en ingewikkeld dreigt te worden, kunnen onze casemanagers veel voor u betekenen.

Ervaren en kundig
De casemanagers van Zorggroep Charim zijn ervaren maatschappelijk werkers die een erkende HBO+-opleiding hebben gevolgd tot Casemanagement kwetsbare ouderen en dementie. Zij hebben veel kennis van alle vormen van dementie en veel ervaring opgedaan. Daarnaast kennen zij de sociale kaart in de regio’s Veenendaal en Zeist goed. Daardoor kunnen zij u op een praktische manier adviseren. De casemanagers werken nauw samen met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners en geriaters in het ziekenhuis.

Advies, hulp, begeleiding en voorlichting
Als er sprake is van een dementie vraagt dat veel van de persoon zelf en van zijn of haar omgeving. Soms raakt men overbelast. De casemanager biedt hulp bij de acceptatie van de dementie, kennis over het ziektebeeld en de zoektocht naar passende hulp en zorg.

Zorgstandaard Dementie en Netwerken
De casemanagers van Zorggroep Charim voldoen aan de Zorgstandaard Dementie die is opgesteld door Alzheimer Nederland en Vilans om de kwaliteit van onder meer het casemanagement in Nederland te waarborgen.

Charim is aangesloten bij de volgende regionale netwerken:
•    Samenwerkingsverband Dementiezorg Veenendaal
•    Netwerk Dementie Zeist
•    DementieNet: netwerk Rhenen

Vergoeding en contact
Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een indicatie hiervoor kan voor u worden opgesteld door Zorggroep Charim. Er zijn geen kosten verbonden aan deze zorgverlening. Ook als u een Wlz-indicatie heeft en zelfstandig woont, kunt u casemanagement ontvangen. U betaalt dan een eigen bijdrage aan het CAK.


Is er sprake van of een vermoeden van dementie?

Dan kan de huisarts, de geriater of de (wijk)verpleegkundige u verwijzen. U kunt ook zelf contact opnemen via 0800-0711.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht