Naar hoofdinhoud

De zorg- en dienstverlening is niet naar wens. Wat nu?

U mag van Zorggroep Charim een optimale inzet aan zorg- en dienstverlening verwachten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent.

Er zijn globaal drie manieren om uw onvrede te uiten.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met onderstaande personen. Dit kan zonder tussenkomst van de cliëntenvertrouwenspersoon.

1. Medewerker en/of leidinggevende
Als u ergens niet tevreden over bent, kunt u dit in een open gesprek met de betreffende medewerker en/of diens leidinggevende bespreken. Dit gesprek is erop gericht om gezamenlijk een oplossing te vinden.

2. Klachtenfunctionaris
U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Zorggroep Charim. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en helpt door te bemiddelen. Zij zet zich in voor het bereiken van een duurzame oplossing voor alle betrokkenen.

3. Voorzitter Raad van Bestuur
U kunt een formele klacht indienen bij de voorzitter Raad van Bestuur. Daarmee vraagt u hem om een oordeel over de klacht te geven. Hij motiveert aan u zijn oordeel en geeft aan of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen.

Indien de klacht rechtstreeks bij de voorzitter Raad van Bestuur is ingediend en nog niet besproken is met de klachtenfunctionaris, kan de voorzitter Raad van Bestuur u voorstellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht door bemiddeling op te lossen.

BOPZ klachtenregeling
Woont u in de locatie De Looborch, Amandelhof, Groenewoude, De Meent, D'n Aok, De Tollekamp of Elim? En hebt u een BOPZ-indicatie (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) of een Rechterlijke Machtiging? Gaat uw klacht over een wilsonbekwaamheidsverklaring, toepassingen van middelen en maatregelen in noodsituaties, het niet uitvoeren van het overeengekomen behandelplan, behandeling zonder toestemming of behandeling bij verzet? Dan stuurt de voorzitter Raad van Bestuur uw klacht door naar de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling. Zij behandelt en beoordeelt de klacht.

Meer informatie?
Zorggroep Charim heeft een cliëntenvertrouwenspersoon. Zij kan u eventueel van meer informatie voorzien over hoe u uw onvrede het beste aan de orde kunt stellen en mogelijke vervolgstappen kunt nemen. Haar deur staat open voor een vertrouwelijk gesprek.

Verdere informatie vindt u in onze klachtenregeling, deze kunt u rechts downloaden.

Contactgegevens

Medewerker of leidinggevende
Spreek de betreffende medewerker aan of – als u niet weet om wie het gaat – vraag een Charim-medewerker u hierbij te helpen.

Klachtenfunctionaris, mevrouw G. Hogeterp
Stuur een e-mail of bel naar: 06 - 22 36 32 08

Voorzitter Raad van Bestuur, de heer H.J. Prins
Stuur een e-mail.  
Per post kan ook:       
Zorggroep Charim
t.a.v. de heer H.J. Prins
Wiltonstraat 42
3905 KW Veenendaal

Cliëntenvertrouwenspersoon, mevrouw M. van Nieuwamerongen
Stuur een e-mail of bel naar: 06 - 30 94 53 53

Mevr. G. Hogeterp, klachtenfunctionaris

Mevr. G. Hogeterp, klachtenfunctionaris

Dhr. H.J. Prins, voorzitter Raad van Bestuur

Dhr. H.J. Prins, voorzitter Raad van Bestuur

Mevr. M. van Nieuwamerongen, cliëntenvertrouwenspersoon

Mevr. M. van Nieuwamerongen, cliëntenvertrouwenspersoon