Naar hoofdinhoud

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle cliënten. De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden. Op de diverse locatiepagina's staat meer informatie over de lokale cliëntenraden.
  
Doel
De Centrale Cliëntenraad bewaakt de kwaliteit van de zorg nauwlettend en reageert waar nodig op het centraal gevoerde beleid. De Centrale Cliëntenraad is het aanspreekpunt namens de cliënten voor de Raad van Bestuur als het gaat om beleidsmatige en organisatorische zaken.  
   
Overleg
Ongeveer zes keer per jaar vergadert de Centrale Cliëntenraad met de Raad van Bestuur. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn zaken die alle Charim-locaties betreffen. U kunt hierbij denken aan de begroting, het jaarplan, bouwplannen, reorganisaties en benoemingen van personen met de hoogste zeggenschap.