Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad Groenewoude

Groenewoude kent een eigen cliëntenraad (CR). Deze cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners. De cliëntenraad is locatie gebonden en hierdoor staat de raad dicht bij de bewoners en de te verlenen zorg- en dienstverlening. Door het overleg met wijk/locatiemanager heeft de cliëntenraad invloed op onder meer:
•           maaltijdvoorziening
•           veiligheid, gezondheid en hygiëne
•           kwaliteit van de zorg en dienstverlening
•           recreatiemogelijkheden en ontspanning
•           huisregels
•           geestelijke verzorging
•           lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor deze onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad.
Verder heeft de lokale cliëntenraad het recht om, gevraagd en ongevraagd, advies te geven over alle andere onderwerpen. De raad vergadert gemiddeld één keer per 6 weken met de wijk/locatiemanager. 

Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de locatie overstijgende belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

Contact
De cliëntenraad van Groenewoude is te bereiken via e-mail: clientenraad-groenewoude@zorggroepcharim.nl.

 

Naam: Dhr. R.J. van Schaik
Functie: Voorzitter Cliëntenraad
Lid sinds: December 2019

Naam: Dhr. M. Blokhuis
Functie: Secretaris
Lid sinds: December 2018

Naam: Mw. A. Veldink-Bijl
Functie: Secretaris, afgevaardigde CCR
Lid sinds: Juni 2018

Naam: Mw. C. van de Vendel - de Kruif
Functie: Lid
Lid sinds: september 2020

Naam: Dhr. R.C. Beumer
Functie: Lid
Lid sinds: december 2019

Naam: Dhr. D. Velthuizen
Functie: lid
Lid sinds: december 2019