Naar hoofdinhoud

Hospice De Wingerd - uitzondering op bezoek in coronatijd

Hospice De Wingerd is een gecertificeerd hospice van Zorggroep Charim en biedt expertzorg aan cliënten en naasten met een korte levensverwachting. De zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Vanuit een liefde- en respectvolle benadering wordt deskundige behandeling, zorg en ondersteuning geboden waarbij de wensen, waarden en behoeften van de zorgvrager de uitgangspunten zijn.

Vanuit die gedachte willen we daarom graag benadrukken dat ook in deze coronatijd bezoek van harte welkom is! Hospice De Wingerd neemt daarin een bijzondere positie in ten opzichte van de andere zorglocaties. Dit is mede te danken aan het feit dat alle kamers vanaf het bijbehorende terras bereikbaar zijn en op deze manier het gevaar van (kruis)besmetting zo klein mogelijk wordt gehouden. Wij streven ernaar de bezoektijden door de verpleegkundige af te stemmen met de naasten. Het welbevinden van de cliënt is hierbij altijd leidend.