Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad Spathodea

Iedere locatie van Zorggroep Charim kent een eigen cliëntenraad (CR). De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Spathodea voor onder meer:

  • maaltijdvoorziening
  • veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • kwaliteit van de zorg en dienstverlening
  • recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • huisregels
  • geestelijke verzorging
  • lokale nieuw- en verbouwplannen


De cliëntenraad kan meedenken over het beleid en de kwaliteit van zorg en heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

De cliëntenraad van Spathodea is eind 2022 opgeheven omdat er niet voldoende leden meer waren. Medezeggenschap wordt momenteel door de locatiemanager georganiseerd in de vorm van gesprekken met een klankbordgroep.De eerste bijeenkomst is op 28 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur en daarna om de 3 maanden.
In de loop van 2024 hopen we weer te beginnen met een cliëntenraad. Cliënten, hun naasten of andere betrokkenen bij Spathodea kunnen zich voor de klankbordgroep of cliëntenraad aanmelden!

Contact
Heeft u belangstelling voor de klankbordgroep of de cliëntenraad van Spathodea? Of wilt u iets meegeven om te bespreken? Dan kan dat via de locatiemanager of via een e-mail naar: Clientenraad-Spathodea@ZorggroepCharim.nl.

Naam: mevrouw H. Habermehl- Zandvliet
Functie: lid
Lid sinds: maart 2020