Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad De Tollekamp

Binnen De Tollekamp worden uw belangen als bewoner behartigd door de cliëntenraad. Het gaat in de raad om een aantal thema's die te maken hebben met uw verblijf in ons Woonzorgcentrum.

Onze thema's

  • Maaltijdvoorziening
  • Veiligheid,gezondheid en hygiëne
  • Kwaliteit van de zorg en dienstverlening
  • Recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • Huisregels
  • Geestelijke verzorging
  • Lokale nieuws-en verbouwplannen


Gezamenlijk belang
Samen met het locatiemanagement zet de cliëntenraad zich in voor een prettige woonomgeving en goede zorg. De cliëntenraad denkt mee en geeft advies namens de bewoners bij vraagstukken rond de verschillende thema's. De cliëntenraad vergadert acht keer per jaar met de locatiemanager. Vanuit de lokale clientenraad wordt 1 lid afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Charim.

Ook meepraten?
Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad van De Tollekamp? Neem voor meer informatie contacct op met Janneke Blankers, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, via e-mail of bel naar 06 - 187 27 989.

Meer weten?
Wilt u meer weten wat er besproken wordt tijdens de vergaderingen? Vraag dan naar de mogelijkheden om een vergadering bij te wonen. U vindt de nieuwesbulletins van de Centrale Cliëntenraad op hun website.