Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad De Engelenburgh

Binnen De Engelenburgh worden uw belangen als bewoner behartigd door de cliëntenraad. Het gaat in de raad om een aantal thema’s die te maken hebben met uw verblijf in ons woonzorgcentrum:

  • Maaltijdvoorziening
  • Veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • Kwaliteit van de zorg en dienstverlening
  • Recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • Huisregels
  • Geestelijke verzorging
  • Lokale nieuw- en verbouwplannen

Gezamenlijk belang
Samen met het locatiemanagement zet de cliëntenraad zich in voor een prettige woonomgeving en goede zorg. De cliëntenraad denkt mee en geeft advies namens de bewoners bij vraagstukken rond de verschillende thema’s. De cliëntenraad vergadert zeven keer per jaar met de locatiemanager. Vanuit uw lokale cliëntenraad wordt één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad van Zorggroep Charim.

Ook meepraten?
Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad van De Engelenburgh? Neem voor meer informatie contact op met Manuele van Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, via mailadres clientenraad-engelenburgh@zorggroepcharim.nl of via telefoonnummer 06-30945353.

Meer weten
Wilt u weten wat er besproken wordt tijdens de vergaderingen? Vraag dan naar de mogelijkheden om een vergadering bij te wonen.Op www.zorggroepcharim.nl/centralecliëntenraad vindt u de nieuwsbulletins van de centrale cliëntenraad.