Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg

Voor mensen die door hun lichamelijke beperking of dementie niet thuis kunnen blijven wonen, is er verpleegzorg. 24 uur per dag biedt Charim intensieve verzorging en begeleiding in een beschermde omgeving.

Kleinschalig - de kracht van kleine woongroepen
Charim biedt verpleegzorg in kleine woongroepen. De kracht hiervan ligt in de kleinschaligheid: de professionele zorg en ondersteuning wordt verleend in een omgeving waar ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke benadering. In zo'n woongroep gaat zo veel mogelijk volgens het 'zoals thuis'-principe. De rode draad voor de dagindeling vormt dan ook het ritme van een ‘normale’ huishouding. Wassen, eten koken en schoonmaken zijn activiteiten die samen met de cliënten worden opgepakt.  De zorgverlening is gericht op het prikkelen en uitdagen van de cliënten, om zoveel mogelijk zelf te doen ondanks de beperkingen.
 
Aanvullende verpleegzorg - aandacht én zorg bij beginnende klachten
In de Charim-locaties 't Boveneind en De Engelenburgh wordt aanvullende verpleegzorg geboden. Deze zorgvorm is er speciaal voor cliënten die door (beginnende) geheugenproblemen, zoals dementie, minder goed zelfstandig kunnen wonen én behoefte hebben aan extra begeleiding. Dagelijks worden er allerlei activiteiten georganiseerd in een volledig dagprogramma. Dit helpt bij het dagritme en zorgt voor structuur.

Gerontopsychiatrie - specifieke zorg voor mensen met psychiatrische problematiek
In D'n Aok is een unieke woongroep voor mensen die vanwege een psychiatrische stoornis niet meer zelfstandig kunnen wonen en/of functioneren. 24 uur per dag is er zorg en aandacht. Deskundige medewerkers creëren een veilige, rustige, vertrouwde omgeving met een vast dagritme.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht