Naar hoofdinhoud

Verpleeghuiszorg

Voor mensen die door hun lichamelijke beperking of dementie niet thuis kunnen blijven wonen, is er verpleegzorg. 24 uur per dag biedt Charim intensieve verzorging en begeleiding in een beschermde omgeving.

Kleinschalig wonen
Charim biedt verpleegzorg in kleine woongroepen. De kracht hiervan ligt in de kleinschaligheid: de professionele zorg en ondersteuning wordt verleend in een omgeving waar ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke benadering. In zo'n woongroep gaat zo veel mogelijk volgens het 'zoals thuis'-principe. De rode draad voor de dagindeling vormt dan ook het ritme van een ‘normale’ huishouding. Wassen, eten koken en schoonmaken zijn activiteiten die samen met de cliënten worden opgepakt.  De zorgverlening is gericht op het prikkelen en uitdagen van de cliënten, om zoveel mogelijk zelf te doen ondanks de beperkingen.

Aanvullende verpleegzorg
In de Charim-locaties 't Boveneind en De Engelenburgh wordt aanvullende verpleegzorg geboden. Deze zorgvorm is er speciaal voor cliënten die door (beginnende) geheugenproblemen, zoals dementie, minder goed zelfstandig kunnen wonen én behoefte hebben aan extra begeleiding. Dagelijks worden er allerlei activiteiten georganiseerd in een volledig dagprogramma. Dit helpt bij het dagritme en zorgt voor structuur. Wij geven aandacht én zorg bij beginnende klachten.

Gerontopsychiatrie
Op locatie De Meent bieden we onder andere gespecialiseerde zorg en begeleiding aan oudere cliënten met een psychiatrische achtergrond. Deze gerontopsychiatrische zorg is gericht op ouderen met bijvoorbeeld depressie, angsten of psychotische stoornissen, gepaard met probleemgedrag. De woonunits op De Meent bieden woon- en leefruimte voor 16 bewoners. Op de afdeling werken gespecialiseerde medewerkers die de zorg afstemmen op de behoeften van de bewoners in contacten, rust, structuur, activiteiten en de zorgvraag. Klik hier voor meer informatie over Gerontopsychiatrie op De Meent.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht