Naar hoofdinhoud

Gerontopsychiatrie

Locatie De Meent biedt onder andere gespecialiseerde zorg en begeleiding aan ouderen met een psychiatrische achtergrond. Op de woonunits wordt aan hen de aandacht besteed die bij hen persoonlijk past. Waar de één kampt met depressies, angsten of persoonlijkheidsproblematiek, heeft de ander te maken met psychotische of cognitieve stoornissen of functionele beperkingen. Op deze afdeling bieden wij de zorg die bij hen past.

De zorg
De gespecialiseerde medewerkers stemmen zorg en behandeling af op het persoonlijke dagritme van iedere bewoner. Het is een klein team, bestaande uit zorgmedewerkers, behandelaars en vrijwilligers, vaak samen met familie of mantelzorgers. Door met de cliënt in gesprek te gaan, krijgen wij inzicht in hun persoonlijke behoeften, vragen en wensen. Zo komen we erachter welke zorg en ondersteuning wenselijk is. Dit leggen we vast in een zorg- en behandelplan, afgestemd op het levensverhaal van de cliënt.

Wonen en leven zoals thuis
De woonunits bieden woon- en leefruimte voor 16 bewoners. De cliënten hebben daarbij behoefte aan wonen en zorg binnen een beschermde omgeving, omdat ze niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Het doel is om de bewoners veiligheid, structuur en stabiliteit te laten ervaren. Ze hebben de mogelijkheid om zich terug te trekken, activiteiten te doen of sociale contacten op te zoeken. Zo hebben zij eigen regie en behouden zij het gevoel van eigenwaarde. De woning wordt het nieuwe thuis waar cliënten zelf hun alledaagse gewoonten kunnen voortzetten.

Aanmelden
Heeft u vragen over de afdeling Gerontopsychiatrie of wilt u een cliënt doorverwijzen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie en Zorgadvies via 0800 0711.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht