Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Hier krijgt u antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail dan gerust met onze medewerkers van Informatie en Zorgadvies via 0800-0711.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een woning?

  Charim biedt woonruimte aan mensen met een Wlz-indicatie. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U of uw huisarts vraagt dit besluit aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van het CIZ kunt u zelf controleren of de zorg die u nodig heeft onder de Wlz valt. Doe de check.

 • Hoe kom ik aan een Wlz-indicatie?

  Een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz wordt beoordeeld en afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt aan de hand van uw aanvraag of uw recht heeft op zorg vanuit de Wlz. Een aanvraag wordt binnen zes weken beoordeeld. 

  Het is raadzaam om eerst te overleggen met uw huisarts of uw thuiszorg-organisatie voordat u een aanvraag bij het CIZ doet. Ook kunt u op de website van het CIZ een check invullen. Na het invullen ontvangt u een advies of u mogelijk in aanmerking komt voor Wlz-zorg. 

  Een indicatie kan op de volgende manieren aangevraagd worden:

  • U vraagt zelf een indicatie aan bij het CIZ. Op de website wordt uitgelegd hoe u dit doet.
  • U wilt zorg van Charim en hulp bij het aanvragen van de indicatie bij het CIZ. U kunt contact opnmen met de medewerkers van Informatie en Zorgadvies: zorgadvies@zorggroepcharim.nl of bel naar 0800 0711.
  • U weet nog niet van welke zorgaanbieder u zorg wilt, en u hebt wel hulp nodig bij het aanvragen van uw indicatie. De gemeente kan u dan helpen. Een onafhankelijk cliëntondersteuner van de gemeente zal u helpen bij uw indicatieaanvraag.
 • Wat zijn de kosten?

  De kosten van wonen op een locatie zijn afhankelijk van uw inkomen en uw eigen vermogen en de woonvorm. De kosten voor uw verblijf en uw zorg worden berekend door het CAK. Wilt u weten wat voor u de kosten zijn? Het CAK heeft hiervoor een online rekenhulp.

  Daarnaast betaalt u Zorggroep Charim voor eventuele extra services waar u gebruik van maakt. Voorbeelden hiervan zijn het wassen van uw kleding en telefoon- en/of internetaansluiting in uw woning.

 • Is er een wachtlijst?

  Op de webpagina van Informatie en Zorgadvies van Zorggroep Charim vindt u een actueel overzicht van de wachttijden voor al onze locaties.

 • Hoe ziet de zorg er uit?

  Samen met u, uw familie en de verzorgenden kijken we welke zorg er nodig is en wat uw wensen en verlangens zijn. De afspraken die we maken worden vastgelegd in een zorgplan. Dit plan wordt regelmatig besproken en geëvalueerd. Het zorgplan maakt helder wat u van De Engelenburgh kunt verwachten. Het zorgplan kan helpen om regie te houden over uw zorg. Dat kan gaan over grote, maar ook over kleine dingen. Bijvoorbeeld hoe laat u op wilt staan, hoe vaak u hulp krijgt bij het douchen, welke doelen u wilt bereiken, of uw familie ook hulp geeft en wat dan precies. Het zorgplan moet wel realistisch zijn. De zorg moet passen binnen de indicatie waarin staat hoeveel zorg u kunt ontvangen.

 • Worden er activiteiten georganiseerd?

  Sociale contacten onderhouden, een hobby beoefenen en in beweging blijven. Het zijn zaken die een belangrijke bijdrage leveren aan uw (geestelijke) gezondheid en welzijn. Daarom worden er verschillende activiteiten georganiseerd op de locaties voor de bewoners van de locaties. Dit noemen we het ‘Welzijnspalet’

  Bezoekers van buitenaf kunnen eventueel gebruikmaken van de dagbesteding als ze daar een indicatie voor hebben. Lees hier meer over op de pagina Dagbesteding.

 • Hoe meld ik me aan bij Charim?

  Neem contact op met de medewerkers van Informatie en Zorgadvies van Zorggroep Charim via 0800 0711. Onze medewerkers vertellen u graag meer over de procedure en het wonen bij Zorggroep Charim.

 • Wat doet Charim met de Wet zorg en dwang (Wzd)?

  De Wet zorg en dwang is per 1 januari 2020 ingegaan. De wet regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening met een Wlz-indicatie, of een verklaring van een diagnose van een ter zake kundige arts. Daarnaast geldt de wet voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov of Huntington die dezelfde gedragsproblemen en hetzelfde regieverlies ervaren als mensen met dementie en die vergelijkbare zorg ontvangen in een zorginstelling.

  Het doel van de wet is onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk te voorkomen en hen beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg.

  Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast ná zorgvuldige afweging door en overleg met alle betrokken disciplines (ofwel: de betrokken specialisten).

  Kijk voor meer informatie op Wet zorg en dwang (Wzd) | Informatiepunt dwang in de zorg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht