Naar hoofdinhoud

Informatie en Zorgadvies

De afdeling Informatie en Zorgadvies kan u adviseren u over de meest passende woonomgeving, ondersteuning en zorg binnen of, als dat beter past, buiten Zorggroep Charim. Maatgevend hierin zijn uw wensen en behoeften. Ook over tijdelijke zorg zoals bijvoorbeeld revalidatiezorg kan de afdelig Informatie en Zorgadvies u adviseren over de vele mogelijkheden.

Teamsamenstelling
Door de teamsamenstelling van hbo-geschoolde verpleegkundigen en maatschappelijk werkers wordt u als klant over zowel psychosociale als over zorginhoudelijke aspecten geadviseerd in de zoektocht naar hulp, ondersteuning en zorg. De in totaal 13 adviseurs van onze afdeling hebben kennis en expertise van het gehele zorgstelsel. Door hun jarenlange ervaring zijn zij in staat om u over bijvoorbeeld de langdurige zorg uitgebreid te informeren.

Wonen, diensten en ondersteuning
Omdat wij vinden dat u als klant zo min mogelijk zaken met allerlei verschillende partijen moet regelen, kunnen de adviseurs u ook adviseren over de verschillende woonmogelijkheden, servicediensten en ondersteuningsdiensten. Zij regelen deze zaken voor u met de verschillende afdelingen van Charim terwijl u daar nauwelijks iets van merkt.

Casemanagement Dementie
Soms is er (tijdelijk) meer begeleiding of ondersteuning nodig dan enkel de wachtlijstbegeleiding die u ontvangt als u op een wachtlijst staat van Charim. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een dementie of anderen in uw omgeving maken zich zorgen over uw geheugen, gedrag of veiligheid (‘niet-pluisgevoel’). In die gevallen kan de adviseur van de afdeling Informatie en Zorgadvies ook optreden als casemanager dementie. Het casemanagement dementie kan u ook ontvangen indien u thuiszorg ontvangt van Charim of in één van de aanleunlocaties van Charim woont. Voor meer informatie kunt u de folder downloaden of contact opnemen met de afdeling Informatie en Zorgadvies.

Informatie en voorlichting
U kunt onze afdeling Informatie en Zorgadvies altijd bellen (0800 0711) of mailen (zorgadvies@zorggroepcharim.nl) als u informatie wilt over de woon-, service- of zorgdiensten van Charim. Afhankelijk van uw vraag wordt u doorverbonden met één van de adviseurs of krijgt u informatie toegestuurd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht