Naar hoofdinhoud

Zorggroep Charim neemt certificaat Milieuthermometer in ontvangst

Op 29 juni heeft Zorggroep Charim het certificaat Milieuthermometer Zorg op het niveau zilver voor 10 locaties ontvangen. Het certificaat werd uitgereikt door de wethouders van de deelnemende gemeenten, in aanwezigheid van gedeputeerde Huib van Essen. Hij is verantwoordelijk voor de energietransitie binnen de provincie en zorgt ervoor dat grote zorginstellingen gestimuleerd worden energieneutraal te worden.  

Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg is een keurmerk dat is ontwikkeld door het Milieuplatform Zorg, in samenwerking met stichting Milieukeur. Met het behalen van het zilveren certificaat tonen we aan dat we aandacht hebben voor een duurzame bedrijfsvoering. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor externe relaties. Door de aandacht voor duurzaamheid in te bedden in alle bedrijfsprocessen, staat duurzaamheid nu structureel op de agenda. 

Speerpunt 
Het verduurzamingstraject is gestart in 2019. In 2022 was het elektriciteitsverbruik al met 25% afgenomen en het aardgasverbruik met 30%. Dat betekent niet alleen minder CO2-uitstoot, maar ook dat er meer geld overblijft voor het verlenen van zorg. Het verduurzamingstraject gaat over meer dan het thema energie. Zo werken we ook aan duurzaam inkopen, duurzame mobiliteit en het tegengaan van voedselverspilling. 

Duurzaamheid is een van de speerpunten van het strategisch beleid van Charim. Vanuit onze christelijke achtergrond is rentmeesterschap een belangrijk waarde. We willen een energiebewuste organisatie zijn die de milieu-impact beperkt en waar duurzaamheid door de hele organisatie gedragen wordt. We zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft en gaan daarom respectvol en met aandacht om met de wereld om ons heen.  

Rol provincie Utrecht 
Provincie Utrecht stimuleert grotere zorginstellingen als Charim om structureel met verduurzaming aan de slag te gaan en vervult een motiverende en coördinerende rol. De coördinator ziet ontwikkelingen en kansen, deelt actief de meest effectieve methodes en organiseert bijeenkomsten waarin zorginstellingen kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.   

Lees hier ons duurzaamheidsbeleid

Lees hier ons laatste milieujaarverslag

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht