Naar hoofdinhoud

Stichting Vrienden

Het doel van de Stichting Vrienden van De Looborch is het bevorderen van het welzijn van de bewoners van De Looborch, De Oosterborch en Kleinschalig wonen. Zij wil daartoe activiteiten ontplooien in brede zin, speciaal op die gebieden, die door verzorgingshuizen binnen het raam van het daarvoor geldende budget niet worden bestreken.  Deze activiteiten bestaan onder andere uit het organiseren van vriendenmiddagen, concerten en het periodiek uitgeven van een krantje.

Daarnaast kan de Stichting activiteiten financieel ondersteunen.

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:
Cor Doelwijt, voorzitter
Anna van Amerongen, secretaris   
Jaap van Mourik, penningmeester
Elly den Engelsman, lid

Het bestuur
V.l.n.r. Elly, Jaap, Anna en Cor

Donateur worden is mogelijk. Ook een eenmalige gift is welkom. Die kunt u overmaken op IBAN NL03INGB0008074634 ten name van Stichting Vrienden van De Looborch.

Regelmatig organiseert de Stichting Vrienden een concert op het Looplein, voor bewoners van De Looborch en De Oosterborch. Omwonenden en overige belangstellenden zijn ook van harte welkom! Toegang is gratis. 

ANBI-informatie
De Stichting Vrienden van De Looborch heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij richten ons direct op een algemeen belang.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Looborch
Brugakker 5851
3704 MX Zeist
(030) 699 27 70
c.doelwijt@planet.nl

RSIN: 815678307