Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad Amandelhof

Amandelhof heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor u en behartigt uw belangen voor onder meer:

  • maaltijdvoorziening
  • veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • kwaliteit van de zorg en dienstverlening
  • recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • huisregels
  • geestelijke verzorging
  • lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor een aantal onderwerpen hebben de cliëntenraden instemmingsrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. De raad vergadert gemiddeld één keer per zes weken met de locatiemanager. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

Contact
De cliëntenraad van Amandelhof is te bereiken via e-mail: Clientenraad-Amandelhof@ZorggroepCharim.nl. U kunt ook een van de leden persoonlijk benaderen, zie hiervoor de Ledenlijst CR Amandelhof.