Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad Amandelhof

Amandelhof heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor u en behartigt uw belangen voor onder meer:

  • maaltijdvoorziening
  • veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • kwaliteit van de zorg en dienstverlening
  • recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • huisregels
  • geestelijke verzorging
  • lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor een aantal onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. De raad vergadert gemiddeld één keer per maand met de wijk/locatiemanager. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

Wie zijn wij?
De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden: