Naar hoofdinhoud

Vrienden van Elim

Het werk van de Stichting Vrienden van Elim begint daar waar de financiering van de overheid ophoudt. Wat doet de Stichting Vrienden van Elim?
De stichting heeft als doel geldmiddelen ter beschikking te stellen voor projecten en activiteiten die ten goede komen aan het welzijn van de ouderen die in en bij het woonzorgcentrum Elim in Amerongen wonen. Deze projecten en activiteiten kunnen niet uit het AWBZ-budget van de overheid of op een andere manier gefinancierd worden. Het werk van de Vrienden van Elim begint dus daar waar de financiering van de overheid ophoudt. Alle werkzaamheden geschieden op basis van vrijwilligheid en zonder vergoeding.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:dhr. Peter Kits
Secretaris: Teuny van Barneveld-Bolderman 
Penningmeester: Marco Blok
Lid:mw. Joke Donker - de Vries
Lid: mw. Hiske Weijman - Plantinga

Hoe kunt u ons steunen
Wilt u als bewoner, familielid, bekende of bedrijf de stichting steunen? Dan kunt u uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL71RABO0108549828 t.n.v. stichting vrienden van Elim.

Gegevens
KvK nummer: 30149602 en RSIN nummer: 806904215