Naar hoofdinhoud

Vrienden van Elim

Wat is en wat doet Stichting Vrienden van Elim?
Het werk van Stichting Vrienden van Elim begint daar waar financiering door
de overheid ophoudt.

De stichting heeft als doel geldmiddelen ter beschikking te stellen voor projecten en
activiteiten die ten goede komen aan het welzijn van de ouderen die in
Woonzorgcentrum Elim in Amerongen wonen. Deze projecten en activiteiten kunnen
niet uit het budget van de overheid of op een andere manier gefinancierd worden.

Het werk van de Vrienden van Elim begint dus daar waar de financiering door de overheid ophoudt.
Alle werkzaamheden geschieden op basis van vrijwilligheid en zonder vergoeding.

Het bestuur van de stichting
Voorzitter: dhr. Peter Kits
Secretaris: mevr. Teuny van Barneveld-Bolderman
Penningmeester: dhr. Jan van Santen
Lid: mevr. Joke Donker - de Vries
Lid: mevr. Hiske Weijman – Plantinga

Hoe kunt u ons steunen?
Wilt u ons als bewoner, familielid, bekende of bedrijf steunen?
Dan kunt u uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL71 RABO 010854 9828 t.n.v.
Stichting Vrienden van Elim
Adres: Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen
Telnr. voorzitter Dhr. Peter Kits: 0318-300595 of 06-10905099

Gegevens
KvK nummer: 30149602 en RSIN nummer: 806904215