Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad De Looborch

De Looborch kent een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor de cliënten en behartigt hun belangen voor onder meer:

 • maaltijdvoorziening

 • veiligheid, gezondheid en hygiëne
 • kwaliteit van de zorg en dienstverlening
 • recreatiemogelijkheden en ontspanning
 • huisregels
 • geestelijke verzorging
 • lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor de eerste zes onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. De raad vergadert gemiddeld één keer per twee maanden met de wijk/locatiemanager. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

De cliëntenraad op locatie De Looborch bestaat uit:

 • de heer Louwrens Verroenvoorzitter
 • mevrouw Jannie Starreveld
 • mevrouw Marijke Receveur
 • mevrouw Gerrie van Toor
 • mevrouw Jenny van Soestbergen
 • de heer Joop Hoonhout
 • mevrouw Inge Kok - secretaris

Daarnaast is Bineke Glas ondersteuner van de cliëntenraad op De Looborch, als ambtelijk secretaris lokale cliëntenraden Zeist. Zij is te bereiken op email: binekeglas@zorggroepcharim.nl of tel. nr. 06 83 06 63 18.

De cliëntenraad van De Looborch is te bereiken via clientenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl