Naar hoofdinhoud

Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen bij Charim

Kleinschalig wonen gaat uit van het principe dat een kleine groep mensen met bijvoorbeeld dementie samen leeft en woont in een beschermde en huiselijke omgeving. In deze omgeving leiden zij een zo normaal mogelijk dagelijks leven zoals zij dat gewend waren. Elke cliënt heeft een eigen appartement met persoonlijke inrichting, daarnaast kan de bewoner gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer en keuken. De cliënten ontvangen intensieve zorg en ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Zoals in een thuissituatie gewoon is, worden (behandel)afspraken en bezoeken in overleg met en door de cliënt of eerste contactpersoon gepland. 

Drie belangrijke waarden

Het wonen, het leven en het zorgen binnen kleinschalig wonen gaat uit van drie belangrijke waarden:

1. Samen

Samen wonen en leven in een kleinschalige woongroep betekent dat de bewoners met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers het huishouden doen, de maaltijden voorbereiden en koken, de was opruimen, de planten water geven, et cetera. Naast de gezamenlijke momenten van de maaltijden en het koffie drinken, zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om (eigen) activiteiten te doen, eventueel samen met mantelzorgers, vrijwilligers of zorgmedewerkers. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: de krant lezen, een spelletje doen, met elkaar praten, televisie kijken, et cetera. De individuele behoeften en wensen van de bewoner staan (zoveel mogelijk) centraal. De mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers bekijken met de bewoner hoe zij dit kunnen realiseren.

2. Toegewijd

De mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers zijn toegewijd en werken vanuit een liefdevolle (christelijke) benadering waarbij de bewoner centraal staat en gerespecteerd wordt om wie hij/zij is. Wij spannen ons ervoor in om te weten wie de bewoner was toen hij/zij nog zelfstandig woonde. De wensen, dromen en verlangens van de bewoner zijn voor de mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers het uitgangspunt bij de dagelijkse ondersteuning en zorg. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoner. Hierdoor kan de bewoner, zoveel als nog mogelijk is, leven zoals hij/zij gewend was. De regie ligt bij de bewoner, die een eigen invulling aan de dag geeft en waar de mantelzorgers en vrijwilligers intensief betrokken zijn. Het netwerk van de bewoner heeft een belangrijke leidende rol en de medewerkers ondersteunen.

3. Vertrouwd

Het samen wonen en leven in een kleine groep zorgen voor een groot gevoel van vertrouwdheid. De bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers (her)kennen elkaar. 24 uur per dag is professionele zorg in de directe nabijheid aanwezig. De inrichting van de gezamenlijke ruimten (huiskamer, keuken, gang) is herkenbaar huiselijk. De bewoners hebben een eigen zit-/slaapkamer, die ze zelf inrichten met eigen en persoonlijke spullen. Dit draagt bij aan het gevoel van herkenning, geborgenheid, privacy en geeft uiting aan de persoonlijke levenssfeer van de bewoner. Het streven is dat wonen in de kleinschalige woongroep permanent is en dat de bewoner in deze vertrouwde omgeving blijft tot aan het einde van zijn/haar leven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht