Naar hoofdinhoud

Hulp bij Parkinson

De behandelaars van Charim Vitaal hebben veel kennis op het gebied van Parkinson. Welke adviezen, behandeling en begeleiding u nodig heeft, hangt natuurlijk af van uw hulpvraag. Dit stemmen we goed met u af. We kijken daarbij ook hoe de ziekte van Parkinson zich bij u heeft ontwikkeld, en welke oplossingen u zelf al heeft gevonden.

Onze specialisten zijn beschikbaar op de verschillende locaties van Zorggroep Charim, maar komen ook graag bij u thuis. Hieronder ziet u een overzicht van de disciplines van Charim Vitaal.

Onze specialisten

Fysiotherapeut of oefentherapeut
Onze fysiotherapeuten kunnen u helpen bij problemen bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed. Ook als u merkt dat rechtop staan en rechtop lopen steeds minder goed gaat of uw conditie vermindert. Daarnaast is er wekelijks een fysio-fitnessgroep bij Charim Revalidatie voor mensen met Parkinson. Deze vindt plaats op locatie De Engelenburgh in Veenendaal.

Ergotherapeut
Door de ziekte van Parkinson kunt u problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Op het gebied van wonen en werken, maar ook bij hobby's, vervoer of zelfzorg. Onze ergotherapeuten helpen u graag om zo veel mogelijk zelfstandig te blijven functioneren bij alle dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut kijkt met u naar het omgaan met beperkte energie en het optimaliseren van de structuur van uw dag. Voorbeelden van problemen waar u hulp bij krijgt zijn het zelf smeren en snijden van brood, opstaan uit bed of uit een stoel, uzelf verplaatsen buitenshuis, vermoeidheid en grenzen bepalen. U kunt advies krijgen over aanpassingen in de omgeving, en ook voor mantelzorgers is er advies.

Logopedist
Kauwen, slikken of spreken: wanneer u Parkinson hebt kunnen deze heel gewone dingen soms lastig worden. De logopedist biedt hiervoor adviezen en praktische behandeling. Ook adviseren onze specialisten u graag over eventuele aanvullende communicatiemiddelen.

Diëtist
De diëtist helpt u bij problemen die kunnen ontstaan rondom de inname van eten en drinken. Bij de ziekte van Parkinson kan bijvoorbeeld gewichtsverlies optreden. Ook het innemen van medicijnen kan lastiger worden. De diëtisten geven u graag advies en praktische hulp. 

Psycholoog
Moeite met plannen en ordenen, geheugenproblemen, prikkelbaarheid, angst en/of depressie en veranderingen binnen de relatie: de ziekte van Parkinson kan ook psychologische veranderingen met zich meebrengen. Dit kan leiden tot problemen in het dagelijks leven. De (gz-)psycholoog biedt u individuele behandeling bij rouw- en verwerkingsproblematiek, relatie- en stemmingsproblematiek en bij cognitieve problemen.

Specialist Ouderengeneeskunde
De specialist oudergeneeskunde is een arts gespecialiseerd in ouderenzorg en is bekwaam op het gebied van Parkinson en hiervoor geschoold. Op verwijzing van huisarts of specialist kan breed gekeken en geadviseerd worden naar beperkingen die zich voordoen. 

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt plaats in de behandelruimtes op onze verschillende locaties, of bij u thuis.

De verwijzing naar een behandelaar verloopt altijd via een arts. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een specialist. Wanneer u een behandelaar wilt inschakelen, kunt u zelf het initiatief nemen door uw arts te vragen u door te verwijzen. 

Vergoeding van behandeling

De behandelingen van de specialisten van Charim Vitaal worden in veel gevallen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Mogelijk heeft u een aanvullend pakket, waardoor extra uren afgenomen kunnen worden. Voor de precieze vergoeding kunt u het beste uw polis bekijken of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.|

Charim Vitaal heeft behandelaars die aangesloten zijn bij ParkinsonNet, waarin we samenwerken met ziekenhuizen in de regio. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht