Naar hoofdinhoud

Zorggroep Charim werft 30 kwaliteitsverpleegkundigen

Zorggroep Charim zoekt 30 hbo-kwaliteitsverpleegkundigen om de verandering naar intensieve zorg mogelijk te maken.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Pas als de zorg voor ouderen zeer complex is geworden en voortdurende nabijheid van zorgprofessionals nodig is, verhuizen zij naar zorglocaties. ‘Dit betekent dat in de verzorgingshuizen van weleer steeds intensievere zorg wordt geleverd. De complexere zorgvraag van de cliënten vraagt het nodige van de zorgmedewerkers. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn nodig om hen daarin te ondersteunen’, vertelt Judith Poulus, directeur Zorg van Charim. ‘Niet alleen het ziekenhuis, ook de ouderenzorg heeft hoogopgeleide verpleegkundigen nodig die in onze locaties met alle facetten van het vak te maken krijgen. Het beeld dat langdurige zorg, in tegenstelling tot ziekenhuiszorg, voor verpleegkundigen weinig te bieden heeft, klopt niet.’ 

Veel verantwoordelijkheid
De kwaliteitsverpleegkundigen binnen Charim krijgen volgens de directeur veel verantwoordelijkheid en vrijheid om de zorg in te richten voor cliënten met een complexere zorgvraag. ‘Kwaliteitsverpleegkundigen zijn hbo-verpleegkundigen die – naast hun werk als verpleegkundigen – voortdurend bezig zijn om de kwaliteit van de zorgverlening op de locatie te verbeteren door onder meer zorgbeleid te ontwikkelen, de locatiemanager te adviseren en collega’s te coachen’, legt Judith uit. ‘Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling van het verpleegkundig vak in de praktijk.’ Een kwaliteitsverpleegkundige ontvangt extra training binnen Charim en deelt de opgedane kennis en ervaring via het interne netwerk met andere kwaliteitsverpleegkundigen elders in de organisatie en daarbuiten. Judith: ‘De functie biedt geweldige mogelijkheden om het vakgebied te profileren en zeggenschap te creëren over wat nodig is om de cliënt de beste zorg te geven.’ 

Campagne
De werving van 30 kwaliteitsverpleegkundigen stelt Charim met 1800 medewerkers voor een grote uitdaging. Zorgmedewerkers – en zeker verpleegkundigen – zijn schaars. ‘We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt’, aldus Judith. ‘Maar dat weerhoudt ons niet. Deze functie gunnen we iedere hbo-verpleegkundige met hart voor het vak, coachingsvaardigheden en de bereidheid om zijn of haar kennis te delen. Met alle inspanningen die we doen, moet het lukken. We doen het uiteindelijk voor de cliënt die vraagt om zorg van hoog niveau.’

Voor de vacaturetekst: Werken bij Charim - Kwaliteitsverpleegkundige