Naar hoofdinhoud

Zorggroep Charim vergroent

De christelijke ouderenzorgorganisatie Charim, met vijftien locaties in de regio’s Veenendaal en Zeist, heeft onlangs een contract afgesloten met Nuon/Vattenfall voor groene stroom en CO2-neutrale gasinkoop. Daarnaast investeren Nuon/Vattenfall en Charim in 6 laadpunten voor elektrische auto’s bij het Charim-kantoor aan de Wiltonstraat in Veenendaal.

Bram van Hunnik, directeur Services bij Zorggroep Charim, is blij met de samenwerking met Nuon/Vattenfall. Hij vertelt: “De samenwerking heeft tot doel om als zorgorganisatie groener te gaan werken. Samen willen we ons hard maken voor duurzaamheid. Dat zijn we aan onszelf verplicht.”

Partners
Charim heeft in haar beleidsplan 2018-2021 vier ambities geformuleerd. Naast de ambities ‘Een tevreden cliënt’, ‘een tevreden medewerker’ en ‘blijvend leren en verbeteren’ geeft de zorggroep ook invulling aan haar vierde ambitie: ‘Respect voor de omgeving.’ Van Hunnik: ”We vinden het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Stapsgewijs werken we aan een steeds groener wordend Charim. Partners als Nuon/Vattenfall helpen ons daarbij."

Roderick Glerum, Directeur Zakelijke Markt bij Nuon/Vattenfall beaamt dit: ”Wij willen het mogelijk maken om fossielvrij te leven: thuis, op de zaak én onderweg. Met een partnerschap als we nu met Charim aangaan, komen we steeds een stap dichter bij dat doel. Het is mooi dat we dit samen kunnen doen.”

MVO-ambities
De ambities van Charim met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hoog. Van Hunnik: “We streven onder meer naar een betere afvalscheiding binnen al onze locaties, papierreductie binnen de organisatie, het beperken van afval en het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen bij nieuwbouw. Bij inkoopcontracten letten we er ook op, of onze partners maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.”