Naar hoofdinhoud

Zorggroep Charim heeft aandacht voor privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) van kracht. Dat is een nieuwe Europese wet, waarin de rechten van burgers met betrekking tot de privacy worden versterkt. Charim past hier haar privacybeleid op aan.

Charim heeft het borgen van de privacy altijd al hoog in het vaandel gehad. De AVG is voor Charim aanleiding geweest om het bestaande interne privacybeleid kritisch te onderzoeken en waar nodig aan te passen aan de AVG.

Charim is zich ervan bewust dat zij zorgvuldig dient om te gaan met de gegevens die zij beheert. Medewerkers die hierbij nauw zijn betrokken, zijn ingelicht over de AVG en wat die verordening in de dagelijkse praktijk voor hen zal betekenen.

Bewustwordingsprogramma
Ook start er een bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers. Het doel is dat we alert zijn op privacygevoelige zaken en daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Daarnaast is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die toeziet op de naleving van de AVG binnen Charim. Charim heeft tevens een privacy statement opgesteld.