Naar hoofdinhoud

Wonen en leven zoals thuis - Gerontopsychiatrie

Na een lange voorbereidingsperiode was het begin maart 2020 eindelijk zover: Zorggroep Charim opende de nieuwe afdeling Gerontopsychiatrie op locatie De Meent in Veenendaal. Teamleider Sandra Westeneng en verpleegkundige Esther Stavinga keken enthousiast en vol vertrouwen uit naar dit moment. Ze zijn trots op zowel de afdeling als het team. ‘We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze cliënten zich hier thuis voelen. Als team willen we hen graag in hun laatste levensperiode een fijne tijd bieden.’

Rustgevende kleuren, prikkelarme huiskamers en een gespecialiseerd zorgteam. De afdeling Gerontopsychiatrie biedt veiligheid, structuur, stabiliteit en passende zorg aan 65+’ers met psychiatrische problemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Op de woonunits krijgen zij de aandacht die bij hen persoonlijk past. Waar de één kampt met depressies, angsten of persoonlijkheidsproblematiek, heeft de ander te maken met functionele beperkingen of psychotische of cognitieve stoornissen.
Sandra: ‘Deze ouderen zaten niet op hun plaats op een geriatrische afdeling. Hun gedragsproblemen vragen om specifieke begeleiding en vaardigheden van de medewerkers. Daarom hebben we tijdens de voorbereidingen veel aandacht besteed aan teamscholing en teambuilding. Het is belangrijk dat je als collega’s op elkaar kunt vertrouwen en rekenen, juist ook in situaties met agressie. Bij de teamscholing hebben we bewust ook de huishoudelijk medewerkers betrokken.’

Samen als team
Voordat Esther als verpleegkundige bij Charim kwam werken, deed ze ruim 25 jaar werkervaring op in de psychiatrie. Ze hielp Sandra bij het opzetten van de afdeling Gerontopsychiatrie en vervult binnen het team een coachende rol. ‘We stimuleren het delen van dingen die je lastig vindt, want dat zorgt ervoor dat je de ander kunt steunen en gebruik kunt maken van elkaars krachten. Tijdens de voorbereidingen hebben we de teamleden al zoveel mogelijk betrokken. Zo maakten we bijvoorbeeld gezamenlijk ons werkrooster en hebben we samen gekeken naar de inrichting van beide huiskamers.’

Persoonlijk begeleider
Binnen de afdeling Gerontopsychiatrie ligt de nadruk op individuele begeleiding. Sandra: ‘We creëren hier zoveel mogelijk een huiselijke setting en kijken welke mogelijkheden en wensen een cliënt heeft. Zo kan het zijn dat een cliënt meehelpt met koken of boodschappen doen. Als team draaien we ook nachtdiensten waardoor we 24 uur per dag intensieve zorg en begeleiding kunnen bieden. Binnen ons werkrooster hebben we voldoende mogelijkheden voor individuele aandacht en gesprekken. Elke cliënt heeft een vaste persoonlijk begeleider. Het maken van een zo goed mogelijke match vinden we erg belangrijk. Daar besteden we veel aandacht aan.’

Lotgenotencontact
Deze beginperiode is het echt nog pionieren op de nieuwe afdeling. Daar schrikken Sandra en Esther echter niet van terug. ‘Problemen zijn er om opgelost te worden, dus wij zien ze als uitdagingen! We merken dat het voor familieleden vaak een opluchting is als hun familielid hier terechtkan. We willen de contacten met familie warm houden en hen ook de mogelijkheid geven om familieleden van andere cliënten te ontmoeten. Vaak hebben ze al heel wat meegemaakt in de thuissituatie. Lotgenotencontact met (h)erkenning over en weer kan dan fijn zijn.’
Vaste bezoektijden zijn er niet op de afdeling Gerontopsychiatrie. ‘Bezoek is hier altijd welkom! Uiteraard kijken we wel naar wat haalbaar is voor de groep en maken we mogelijk individuele afspraken, passend bij het welzijn van onze cliënten.’

De juiste zorg
Bestaande cliënten binnen Charim kunnen doorstromen naar de nieuwe afdeling, maar ook cliënten van buitenaf zijn welkom. ‘Voorwaarde is wel dat de cliënt leerbaar is’, vertelt Esther. ‘We zijn gestart met ruimte voor acht cliënten en hebben de mogelijkheid om uit te breiden tot zestien cliënten, verdeeld over twee woonunits met elk een eigen huiskamer.’ Zowel Esther als Sandra juichen deze nieuwe ontwikkeling binnen Charim toe. ‘Het zou mooi zijn als er in de toekomst nog meer gespecialiseerde afdelingen komen. Ook op deze manier kunnen we de passende zorg bieden die een cliënt nodig heeft.’