Naar hoofdinhoud

'Schrijf tijdig in voor woonzorgcentrum' kopt De Nieuwsbode

Veel spoedopnamen bij Charim
"Wacht niet te lang met inschrijven voor een woonzorgcentrum. We zien de laatste tijd te veel crisisopnamen van ouderen die van het ene op het andere moment echt niet meer zelfstandig kunnen wonen."
De tip en noodkreet komen van Henk de Waard, directeur zorg van zorggroep Charim.

Veel mensen denken dat er bijna geen verzorgingshuizen meer zijn voor mensen die intensieve hulp nodig hebben. "Ze zijn er wel degelijk", verzekert De Waard. "Het verschil met vroeger is dat je tegenwoordig een veel grotere zorgbehoefte moet hebben om een indicatie te krijgen. Het aantal woonzorgcentra is gedaald, maar voor mensen met behoefte aan zware zorg is er ruimte. Neem wel op tijd actie. Wacht niet te lang met de nodige voorbereidingen, zoals het aanvragen van een indicatie. We zien te vaak dat de ouderen zelf, maar ook hun mantelzorgers en andere zorgverleners in grote problemen komen. Dit is niet nodig."
Het is goed dat mensen zelfstandig blijven wonen, zegt De Waard. "Alleen zien we de laatste tijd dat minstens 80% van de opnamen in onze zorginstellingen voortkomt uit een noodsituatie. Als de betrokkene echt niet meer alleen thuis kan wonen, moet acuut een oplossing gevonden worden. Dit lukt wel, maar we kunnen niet altijd de beste oplossing garanderen. Ouderen hopen dan dat ze in een locatie terecht kunnen vlakbij hun oude adres. Maar dit is in een acute situatie niet vanzelfsprekend. Ons advies aan ouderen en mantelzorgers is vooruit te kijken. Hoe zal de situatie zijn over 3 tot 6 maanden? Groeit de zorgbehoefte zo sterk dat er meer hulp nodig is? Overleg dan met de wijkverpleegkundige, huisarts en met onze specialist ouderengeneeskunde over te nemen stappen.

Betrokkenen kunnen natuurlijk ook ons bellen voor een vrijblijvend gesprek om de persoonlijke situatie in beeld te krijgen. "Als er een zorgindicatie is gegeven, is de oudere niet verplicht er direct gebruik van te maken. "Het ligt wel in de rede dat dit gebeurt, maar soms is er behoefte om wat meer tijd te nemen", besluit directeur zorg Henk de Waard.

Voor informatie en advies bel de klantenservice: 0800-0711.

Geschreven door: Asta Diepen Stöpler
Bron: De Nieuwsbode Utrechtse Heuvelrug, 5 juli 2018