Naar hoofdinhoud

Samen leven belangrijk voor prettige woonomgeving van ouderen nu en in de toekomst

Op donderdag 4 april is de nieuwbouw van ’t Boveneind officieel geopend. Deze locatie is gebouwd met oog voor de wensen van ouderen nu en in de toekomst. Direct na de oplevering van de twee nieuwe gebouwen werd dit al feestelijk gevierd met de bewoners en medewerkers van 't Boveneind. Afgelopen donderdag was het moment om de opening ook te vieren met belangrijke samenwerkingspartners. Tijdens deze bijeenkomst deelden bestuurder Judith Poulus en locatiemanager Francis Bloemendal hoe ‘t Boveneind bijdraagt aan de ondersteuning en zorg van ouderen.

’t Boveneind is gebouwd volgens de nieuwste inzichten en sluit daarmee goed aan op hoe Zorggroep Charim er nu en in de toekomst wil zijn voor ouderen, die ondersteuning en zorg nodig hebben. Judith Poulus, bestuurder van Charim, nam de aanwezigen mee in de koers van Charim en in hoe deze visie vorm krijgt in de woonomgeving. Zorggroep Charim ziet een fijne woonomgeving als belangrijke voorwaarde voor een betekenisvol leven voor ouderen, ook in de laatste levensfase en wanneer er sprake is van kwetsbaarheid door bijvoorbeeld dementie. Francis Bloemendal, locatiemanager van ’t Boveneind, deelde hoe de visie er in de praktijk uitziet op deze nieuwe locatie.  

In de nieuwe locatie staan de woorden samen, ontmoeting en verbinding centraal. Dit is al zichtbaar in de bouw. ‘t Boveneind bestaat uit twee gebouwen met ieder een aantal kleinschalige verdiepingen van 13 appartementen. Op elke verdieping is een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De bewoners en zoeken elkaar graag op voor een kopje koffie, maaltijden of een spelletje. Elkaar ontmoeten gaat in de nieuwe gebouwen makkelijk, omdat de gangen - in tegenstelling tot in de oude locatie- kort zijn. De appartementen in de nieuwe gebouwen zijn ruim, waardoor ieder appartement geschikt is voor het wonen met een partner en voor het ontvangen van mensen uit het eigen netwerk. 

Niet alleen de verbinding met elkaar, maar ook de betrokkenheid met en van de omgeving heeft veel waarde voor 't Boveneind. De locatie is gebouwd in een parkachtige omgeving met naastliggende wooncomplexen. Er is veel interactie en betrokkenheid met de omwonenden. Die participatie van de omgeving is van onschatbare waarde voor de bewoners van 't Boveneind. Zo doen buurtbewoners vrijwilligerswerk in ‘t Boveneind en biedt de locatie maaltijden, activiteiten, zorg en ondersteuning aan ouderen. 't Boveneind is een heel mooi voorbeeld van hoe een verpleeghuis onderdeel kan zijn van een grotere gemeenschap, waarin omzien naar elkaar een belangrijke waarde is voor fijn wonen en leven. 

Francis Bloemendal vertelt dat wonen en ontmoeten belangrijk zijn in 't Boveneind. “Dit sluit aan bij de visie van Charim, waarin de beweging wordt gemaakt van zorg naar wonen, waarbij het wonen voorop staat. Het welzijn van bewoners, het ontmoeten van elkaar en het van betekenis zijn het uitgangspunt geweest voor de nieuwbouw van 't Boveneind. De nieuwe technieken die in 't Boveneind zijn toegepast, zoals biodynamische verlichting en slimme sensoren, dragen bij aan de zelfredzaamheid van bewoners.” De bewoners voelen zich ook thuis in 't Boveneind. Omdat de appartementen groter zijn en aanvoelen als thuis, voelt familie zich vrijer om te helpen.  Dat is van grote betekenis voor bewoners. De appartementen worden niet langer ervaren als het verpleeghuis van Charim, maar als het ‘thuis’ van de bewoner, waar Charim – samen met verwanten en vrijwilligers - ondersteuning biedt waar dat nodig is. En dat is de beweging die we samen in de ouderenzorg de komende jaren steeds meer zullen maken.