Naar hoofdinhoud

Medewerkers De Tollekamp slagen voor training.

Medewerkers van zorglocatie De Tollekamp in Rhenen startten in april 2017 een scholingstraject ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’. Op vrijdag 26 januari 2018 namen de deelnemers de certificaten in ontvangst. Locatie De Tollekamp is onderdeel van Zorggroep Charim. Omdat de training zijn vruchten afwerpt, wil Charim deze scholing ook op andere locaties aanbieden.

De zorgzwaarte neemt toe in de thuiszorg, in verpleeghuizen en in kleinschalige woningen. Marja van Rossenberg, coördinator Leren en Ontwikkelen bij Zorggroep Charim, vertelt: ‘Binnen Charim is er, net als elders, sprake van verzwaring van zorgproblematiek. Deze verzwaring in de zorg vraagt om nieuwe kennis, kunde en vaardigheden. Ook vraagt het om nauwe samenwerking tussen de zorgdisciplines en om reflectievermogen bij medewerkers.’

Vertaalslag naar de praktijk
Maaike Bulten, locatiemanager op De Tollekamp, is gelukkig met het resultaat van de training, die verzorgd werd door Academie voor Zorgend Nederland (AVZN). ‘In een eerdere scholing hebben de medewerkers al basiskennis opgedaan over psychogeriatrie en omgevingszorg. In de training ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ werden medewerkers geholpen bij het maken van de vertaalslag naar de situaties bij eigen cliënten. Dat werpt al vanaf de start van de training zijn vruchten af.’