Naar hoofdinhoud

Zorggroep Charim ontvangt minister Helder op Amandelhof Zeist

Op 30 oktober 2023 was minister Helder voor een werkbezoek bij Amandelhof, een locatie van Zorggroep Charim in Zeist. Zorggroep Charim heeft in 2022 en begin 2023 met acht locaties gelijktijdig deelgenomen aan het landelijke programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ met goede en blijvende resultaten.  

‘Waardigheid en trots op locatie’ is een programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat organisaties ondersteunt bij de ontwikkeling van de acht thema's van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De locaties van Zorggroep Charim kregen ondersteuning op maat, toegespitst op de lokale ontwikkelpunten. Het programma ondersteunde Zorggroep Charim bij de verdere ontwikkeling van goede en liefdevolle zorg aan cliënten. Zorg die voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  

Met ‘Waardigheid en Trots op locatie’ legt  Zorggroep Charim basis voor de toekomst 

Het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ heeft Zorggroep Charim zowel op locatie- als op organisatieniveau veel gebracht. Er is flink geoefend en geleerd, gewerkt aan nieuwe manieren van samenwerken, aan nieuw beleid en nieuwe overlegvormen. Zo is een cultuur van voortdurend leren en verbeteren ontstaan. De resultaten van het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’, waaraan vele zorgorganisaties hebben deelgenomen, zijn verwerkt in een eindrapport, dat in Amandelhof werd aangeboden aan minister Helder. Tegelijkertijd is dit een werkbezoek van de minister waar medewerkers van Zorggroep Charim uitleg geven over de bereikte resultaten en de geleerde lessen. Het is tevens het de opmaat naar het vervolgprogramma ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’. Een vervolgprogramma dat zorgorganisaties ondersteunt bij het werken aan een toekomstbestendige ouderenzorg.  

Judith Poulus, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Charim (a.i), blikt terug op wat ‘Waardigheid en trots op locatie’ voor de organisatie heeft betekend. “Het programma heeft de veranderkracht van de organisatie vergroot, waardoor we in relatief korte tijd een grote ontwikkeling hebben kunnen doormaken. Er is veel aandacht uitgegaan naar de borging, waarmee - ook na afronding van het programma - het continue leren en ontwikkelen doorgang zal vinden. Er is een stevige basis gelegd voor de nieuwe strategie van Zorggroep Charim, die gericht is op de transitie naar een toekomstbestendige ouderenzorg.”  


Tijdens de middag gingen medewerkers van Zorggroep Charim tijdens een viertal pitches met de minister in dialoog over de wijze waarop ‘Waardigheid en trots op locatie’ van betekenis is geweest voor hen en voor de cliënten.

Minister Helder was onder de indruk van wat het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ bij Charim in beweging heeft gebracht: “De verhalen die ik hier bij Charim hoorde is precies waar het om gaat. Hoe kunnen we de zorg op locaties voor ouderen verbeteren? En hoe kunnen we zorgen dat het ook fijn is om in de ouderenzorg te werken? En hoe maken we daarbij gebruik van elkaars kennis en vermeerderen we dat? Waardigheid en trots op locatie smaakt naar meer.”

Over Zorggroep Charim

Samen. Toegewijd. Professioneel. Vanuit deze kernwaarden verleent Charim zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio’s Zeist en Veenendaal. Dat doen we met 2000 medewerkers en 1000 vrijwilligers voor ruim 1000 cliënten. Onze diensten en ondersteuning zijn breed: van welzijnswerk tot hospicezorg en revalidatiezorg, thuis of in één van onze vijftien locaties. Wij verlenen zorg voor lichaam, geest én ziel. Ruimte voor zingeving en levensvragen vinden we als christelijke zorgorganisatie belangrijk. We bieden zorg die verder gaat.

V.l.n.r.: Mirella Minkman, voorzitter van Raad van Bestuur Vilans; Anneke Augustinus, programmadirecteur Waardigheid en Trots bij Vilans; minister Helder en Judith Poulus, voorzitter van de Raad van de Bestuur van Zorggroep Charim (a.i.).

V.l.n.r.: Mirella Minkman, voorzitter van Raad van Bestuur Vilans; Anneke Augustinus, programmadirecteur Waardigheid en Trots bij Vilans; minister Helder en Judith Poulus, voorzitter van de Raad van de Bestuur van Zorggroep Charim (a.i.).