Naar hoofdinhoud

Lintjesregen 2017, ook voor vrijwilligers De Meent

De burgemeester van Veenendaal heeft ook dit jaar weer namens Koning Willem Alexander
decoraties op mogen spelden bij verschillende inwoners van Veenendaal.
Als blijk van onze enorme waardering voor de vrijwilligers van De Meent hebben wij, voor de lintjesregen 2017, drie vrijwilligers voorgedragen.
Als dank voor hun grote inzet hebben zij op 26 april een lintje opgespeld gekregen.
Hiermee werden zij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Coby van Veldhuyzen heeft haar decoratie opgespeld gekregen vanwege haar lange inzet bij o.a de zangochtend en de vrijdagmiddagactiviteit. Naast de vaste taken ondersteunt zij bij extra activiteiten die georganiseerd worden.
Coby bezoekt regelmatig de kerkdienst bij De Meent en ondersteunt dan een bewoner tijdens het kerkbezoek. Vanaf 1985 is zij al een trouwe en vaste vrijwilliger.

Mevrouw Ria van Wakeren is sinds 2000 vrijwilliger bij de vrijdagmiddagactiviteit en de zangochtend. Ook begeleidt zij bewoners bij de peuterclub.  Naast de vaste taken ondersteunt zij bij speciale activiteiten die in De Meent georganiseerd worden. Sinds 2015 is zij ook vrijwilliger/gastvrouw in het Alzheimercafé. De inzet heeft geleid tot het opspelden van de Koninklijke Onderscheiding.
Beide dames doen hun werk met plezier en liefde, hebben geduld met de bewoners en bieden een luisterend oor.

De heer Jorgo Schoute is gedecoreerd vanwege zijn liefdevolle en zorgzame inzet. Sinds 1991 is hij vrijwilliger bij De Meent. Hij helpt 2 dagen in de week bij de koffiecorner, tegenwoordig HetPlein. Daarnaast is hij in de periode van 1999 tot 2005 ondersteuner geweest in het bedrijfsrestaurant van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Van 2005 tot 2008 was hij werkzaam bij de facilitaire dienst van Opella, Rustenburg in Wageningen. Sinds 2008 is hij gastheer bij Opella Revalidatie en Herstel in Bennekom.
Jorgo voert zijn werkzaamheden met veel plezier uit. Hij zorgt graag voor de bewoners die hulp nodig hebben en maakt een praatje met hen en het bezoek.
Hij moest even wennen aan de nieuwe werkwijze op HetPlein maar vindt dit inmiddels erg leuk en hij komt met plezier naar De Meent.                                                                     

Wij willen de gedecoreerden van harte feliciteren met hun Koninklijke Onderscheiding en onze hoop uitspreken dat zij nog lang met liefde de bewoners kunnen en willen ondersteunen.
Uiteraard waardeert Zorggroep Charim al haar vrijwilligers enorm en bij deze willen wij u, mede namens medewerkers en bewoners, hartelijk danken voor uw liefdevolle werk.