Naar hoofdinhoud

Jan Willem van de Kamp wordt predikant voor Zorggroep Charim

Op zondag 10 juni vond de bevestigings- en intrededienst van ds. Jan Willem van de Kamp plaats in de Sionskerk in Zeist. Vanuit de Hervormde Gemeente Zeist is hij uitgezonden als predikant met een bijzondere opdracht voor de Zeister locaties van Zorggroep Charim.

Jan Willem van de Kamp (1980) uit Elburg werkt sinds 2009 als geestelijk verzorger bij Zorggroep Charim. Voor deze christelijke ouderenzorgorganisatie, die ontstaan is uit het diaconale werk van lokale kerken, is hij werkzaam binnen de locaties Mirtehof, Amandelhof, Spathodea in Zeist en Groenewoude in Woudenberg.

Na zijn studie aan de Protestantse Theologische Universiteit was het zijn verlangen om geroepen te worden als predikant. Tijdens de dienst op 10 juni in de Sionskerk werd Jan Willem van de Kamp bevestigd door ds. J. Minnema. Aan de handoplegging namen ook deel ds. D.J. Cuperus, ds. E. Noltus, ds. M. van Leeuwen en ouderling G. Bos. De nieuwe predikant werd toegesproken door ds. M. Los (namens de Classis), ds. F. Oomen (namens het ministerie- en de werkgemeenschap van predikanten te Zeist), B. Houwen (directeur Behandeldienst & Geriatrische Revalidatiezorg Zorggroep Charim) en ds. J. Minnema (namens de Hervormde Algemene Kerkenraad en wijkgemeente De Bron).

Van de Kamp: ‘Met vreugde kijk ik er naar uit om de gemeente van Christus op te bouwen en te onderhouden als herder en leraar.’ Van de Kamp zet zijn werkzaamheden bij Charim voort vanuit het ambt van predikant, waarbij hij, naast het voorgaan, nu ook de sacramenten Doop en Avondmaal mag bedienen.