Naar hoofdinhoud

Inspectie is kritisch over Amandelhof

De twee afdelingen voor psychogeriatrie (PG) van woonzorgcentrum Amandelhof in Zeist worden de komende maanden afgebouwd, na kritiek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de kwaliteit van zorg. Zij heeft de locatie voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Amandelhof verwacht dat de afbouw binnen enkele maanden is afgerond. Vervolgens zal de locatie een opknapbeurt krijgen. Na deze revitalisering worden de PG-afdelingen opnieuw opgebouwd.

'Sinds vorig jaar weten we, dat de zorg op de PG-units beter moet en kan', reageert Henk de Waard, directeur Zorg. 'We zijn toen al een verbeterprogramma gestart.' 

In april bezocht de IGJ de PG-units in het kader van haar reguliere werk om alle zorginstellingen in Nederland te bezoeken. Haar bevindingen komen overeen met de zorgen die de directeur al had: 'De inspectie geeft in haar rapport aan, dat de aandacht voor de cliënt, de zelfregie van de cliënt, het op orde zijn van de dossiers en de deskundigheid van medewerkers tekortschiet en vindt dat er beter gestuurd moet worden op kwaliteit en veiligheid. Ook de huisvesting behoefde verbetering.' De resultaten van het al ingezette verbeterprogramma waren helaas niet voldoende. 'Daarop hebben wij het verbeterprogramma op basis van de bevindingen van de inspectie sterk geïntensiveerd.' 

Afbouwen
Al langer zijn er plannen om Amandelhof te revitaliseren. In een tijdelijke verhuizing van de cliënten om het gebouw op te kunnen knappen, was al voorzien. De Waard: 'We hebben de verhuizing van de cliënten op de PG-units nu vervroegd, zodat gestart kon worden met de afbouw van deze afdelingen. Het gaat om 24 cliënten.'  Voor hen wordt – in nauw overleg met de familie – binnen andere locaties een thuis gezocht. Inmiddels is de eerste cliënt verhuisd. De verwachting is dat ook de overgebleven 23 cliënten binnen enkele maanden zullen zijn verhuisd. Na de revitalisering zullen de PG-units weer worden opgebouwd. 

De Waard: 'Ondertussen voeren we het verbeterprogramma uit. We zetten onder meer  coaches in die meehelpen op de afdeling en de medewerkers coachen. Daarnaast zorgen we dat de zorgdossiers op orde zijn en de scholingsprogramma's worden gevolgd.' 

Ook met de medewerkers van de units zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Zij zullen meeverhuizen met de cliënten of elders binnen de organisatie aan het werk gaan. 

'Van ontslagen van medewerkers zal geen sprake zijn', aldus de zorgdirecteur. 'Met de krapte op de arbeidsmarkt is iedere zorgmedewerker hard nodig.' 

Toezicht 
De IGJ heeft voor zes maanden verscherpt toezicht ingesteld. Dit houdt in dat de IGJ nauw contact houdt met Amandelhof om te kijken of het verbeteren van de zorg vorderingen maakt.