Naar hoofdinhoud

Het Eerstelijns Verblijf

Het Eerstelijns Verblijf (ELV)
Ouderen die nog op zichzelf wonen, maar tijdelijk extra zorg nodig hebben, kunnen sinds twee jaar terecht in het Eerstelijns Verblijf van Charim Revalidatie Veenendaal in locatie De Engelenburgh aan ’t Holle Goed. Ze kunnen er aansterken, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of na een val. Alle zorg is er gericht op herstel.

‘Het Eerstelijns Verblijf is heel fijn voor mensen met wie het om welke reden dan ook thuis even niet meer gaat’, zegt specialist ouderengeneeskunde Bas Buurman.‘ Ze hebben geen medisch specialistische zorg nodig, maar wel tijdelijk meer behoefte aan lichamelijke zorg. Het kan ook zijn dat een mantelzorger voor een periode is uitgevallen. Ook dan zijn ze welkom bij ons.’

In een van de tien kamers bekijkt de ouderenarts de geopereerde voet van mevrouw Weerdhof. Ze zit heerlijk voor het raam in een comfortabele stoel. ‘Precies zoals ik de stoel thuis heb’, zegt ze tevreden. Thuis is ze een paar keer gevallen. ‘Ik wilde er eigenlijk niet weg, maar de zorg die ik nu krijg is toch wel heel fijn. Ik hoop dat ik me over een paar weken weer zelf kan redden.’

Comfortabel
‘Bij de mensen die we hier ontvangen spelen vaak ook andere kwalen of ziektebeelden mee’, vertelt Bas.‘ Denk aan suikerziekte of hartfalen. Het mooie is dat we in een multidisciplinair team werken van verschillende specialisten van het Geriatrische Revalidatieteam, zoals fysio- en ergotherapie, diëtetiek of psychologische hulp. We kunnen iemand dus van top tot teen beoordelen en de zorg geven die nodig
is. Kwaliteit van leven vinden we het belangrijkst en daarin is ieder mens uniek. Het is fijn als mensen zich comfortabel voelen tijdens hun verblijf en wij hun herstelgerichte wensen zoveel mogelijk kunnen vervullen.’