Naar hoofdinhoud

Gerontopsychiatrie: voor ouderen met een psychiatrische aandoening

Het is de week van de psychiatrie, daarom zetten we de afdeling gerontopsychiatrie van De Meent in de spotlights.

In het kort: wat is gerontopsychiatrie
Op de afdeling Gerontopsychiatrie biedt een enthousiast team (specialistische) zorg aan oudere mensen met psychische klachten. Het gaat om bewoners vanaf 55 jaar met een psychiatrische aandoening. Je kunt denken aan ziektebeelden als 

  • Psychotische stoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Depressie
  • bipolaire stoornis
  • angststoornissen
  • wanen

De meeste mensen die op de afdeling komen wonen zijn uitbehandeld in de geestelijke gezondheidszorg. In De Meent krijgen zij begeleiding die aansluit bij hun zorgvraag.

De combinatie van ouderdom en psychiatrie vraagt om expertise 
Henrieke Henken is teamleider van de afdeling gerontopsychiatrie. Eerder werkte zij ook op andere locaties en afdelingen bij Charim, maar de geronto-afdeling heeft haar hart gestolen. Ze vertelt wat ze zo leuk vindt aan haar werk: “De complexe problematiek en lichamelijke klachten hebben invloed op de psychiatrische ziektebeelden. En de psychiatrische ziektebeelden hebben invloed op het geheugen. Juist omdat de psychische en lichamelijke klachten effect op elkaar hebben, is het zoeken waar iemand last van heeft. Dat maakt het werk ingewikkeld en interessant. Kennis van psychiatrie en somatiek is daarom noodzakelijk.”

Wat gerontopsychiatrie bijzonder maakt 
De Meent is de enige locatie van Charim met een afdeling gerontopsychiatrie. Hier willen ze graag een veilige en sfeervolle woonomgeving creëren, waar de bewoners inspraak hebben. Dat doen ze door dagstructuur en een persoonlijk activiteitenprogramma te bieden.

Bij gerontopsychiatrie ondersteunt en stimuleert het team de bewoners bij de structuur in hun leven, ze begeleiden hen bij de daginvulling, en helpen bij de lichamelijke zorg. Daarnaast begeleiden ze bewoners bij het onderhouden van sociale contacten. Henrieke: “Dat is een belangrijk aspect van ons werk, omdat het voor de naasten en bewoners soms lastig is om goed contact te onderhouden. Hierdoor zijn naasten en bewoners de verbinding soms verloren.”

Dankbaar werk 
Werken op de geronto-afdeling is specialistisch en ook heel dankbaar werk. Henrieke: Toen ik collega’s vroeg welke uitspraak ze typerend vonden voor het werk, noemden ze ‘Geen dag is hetzelfde” en “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat lijkt’. Ook woorden als “Verrassend” en “Structuur voorop” werden genoemd. Daaruit blijkt wel dat het werk erg veelzijdig is. Maar het vraagt ook om flexibiliteit, want per dag verschilt het wat de bewoners nodig hebben.” Ook interesse in psychiatrie en in ziektebeelden is belangrijk, want anders haak je snel af.

De afdeling is trouwens nog op zoek naar een collega. Kijk op www.werkenbijcharim.nl voor de vacatures. 
Meer weten over gerontopsychiatrie in De Meent? Neem dan gerust contact met ons op via 0800 0711.