Naar hoofdinhoud

Exploitatieovereenkomst ’t Boveneind getekend

Zorggroep Charim, Ontwikkelaar Zegers Bouw en Gemeente Veenendaal ondertekenden vandaag de exploitatieovereenkomst die de sloop, nieuwbouw en inrichting van het gebied ’t Boveneind mogelijk maakt. 

Dit betreft een terrein van zo’n 15.000 vierkante meters dat ingesloten ligt tussen de Kleine Beer, de Prins Bernhardlaan en de vijvers achter de woningen aan de Lemoen en de Korte Dreef. Naast de nieuwbouw van Zorgcentrum ’t Boveneind blijven ook enkele gebouwen behouden, zoals de flats aan het Pampagras, de Bernhardflat en fietsenwinkel aan de Prins Bernhardlaan. Op 27 juni 2019 wordt het bestemmingsplan voor de ontwikkeling door de gemeenteraad beoordeeld. 

Na akkoord van de raad en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning worden afgegeven. Aansluitend kan na de zomerperiode gestart worden met de eerste werkzaamheden. 

Participatie
De omwonenden zijn in de afgelopen periode meerdere malen betrokken bij de planvorming. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn de plannen voor de appartementen nabij de Pampagrasflat gedeeltelijk bijgesteld van vijf hoog naar drie hoog. In de laatste bijeenkomst die op 11 februari 2019 plaatsvond kon nagenoeg iedereen zich vinden in de nieuwbouwplannen. 

De plannen 
De architect van Zorggroep Charim is Reinier Ubels van MIX architectuur. Waar nu nog alle gebouwen met elkaar zijn verbonden, wordt dat in de nieuwe situatie doorbroken. In de toekomst kunnen bewoners een rondje lopen in het buurtpark dat zal gaan ontstaan. Het plan is gericht op senioren en wordt fiets- en autoverkeerluw. De nieuw te bouwen duurzame panden komen in het groen te staan. Een aantal bomen wordt behouden en het groen wordt verder uitgebreid. Ook komt er een vijver volgens de nieuwe plannen. Zegers Bouw heeft met Van den Berg Architecten 2 kleinschalige woongebouwen met koopappartementen in het groen ontworpen. Deze gaan medio juli 2019 in de verkoop en zijn bestemd voor een brede doelgroep. 

Op de oude schoollocatie, nabij de Korte Dreef, komen in opdracht van Patrimonium woonservice 21 appartementen voor ouderen die zelfstandig wonen. Daarnaast bouwt het CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 10 levensloopbestendige woningen. Het aantal parkeerplaatsen wordt verhoogd van 113 naar 237.