Naar hoofdinhoud

Een waardig afscheid start met goede palliatieve zorg

Als je weet dat je niet meer zo lang te leven hebt, hoe wil je die tijd dan doorbrengen? Adolita Carty en Marlies Hendriks werken bij Zorggroep Charim als specialist ouderengeneeskunde en palliatief verpleegkundige. Ze vertellen waarom het belangrijk is om in de laatste levensfase het gesprek te voeren om de wensen, waarden en behoeften duidelijk te maken.

Als palliatief verpleegkundige werkt Marlies Hendriks bij Hospice De Wingerd in Amerongen. Daarnaast geeft ze vanuit haar rol als zorgconsulent palliatieve zorg bij Zorggroep Charim aan collega's advies en coaching over zorg in de laatste levensfase. Werken in de palliatieve zorg heeft haar altijd getrokken: ,,Met liefdevolle en respectvolle begeleiding kun je echt het verschil maken in een leven voor een ernstig zieke cliënt waarvan de levensverwachting kort is. In de woonzorglocatie en het hospice willen we een zorgzaam thuis zijn in de laatste levensfase.”

Adolita Carty is specialist ouderengeneeskunde met expertise binnen de palliatieve zorg en medisch consulenten binnen het palliatief team regio Nijmegen e.o. ,,In de ouderenzorg komen verschillende aspecten van zorg samen. In de palliatieve zorg streven we naar kwaliteit van leven en van sterven.” Beide zorgverleners zijn gepassioneerd in hun werk om palliatieve zorg binnen Zorggroep Charim te waarborgen. Uitgangspunt daarbij is om niet zozeer dagen aan het leven toe te voegen maar juist om leven aan de dagen toe te voegen.

Bewustwording
Ouderen wonen steeds langer thuis. Voor een opname in een woonzorglocatie is een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg. Adolita: ,,Kwetsbare ouderen komen hier wonen als de zorg complexer wordt en de laatste levensfase nabij komt. Palliatieve zorg start als ouderen weten dat zij niet beter worden. Zij zijn zich er niet altijd van bewust als ze hier komen wonen.” Charim biedt ook palliatieve zorg en begeleiding bij ouderen in de thuissituatie. Het is belangrijk voor opname al in gesprek te gaan over behandelwensen. Het draagt bij aan goede palliatieve zorg. ,,Als specialisten kunnen we helpen het gesprek aan te gaan op een respectvolle manier, waarbij ruimte is voor de gevoelens van alle betrokkenen.”

Stappen
Of men palliatieve zorg krijgt binnen een hospice, een woonzorglocatie of thuis, het is belangrijk om de wensen, waarden en behoeften te bespreken en te beschrijven om passende zorg in die fase te kunnen bieden. We noemen dit proactieve zorgplanning. Adolita: ,,Het doel is om alles te bespreken waardoor je duidelijkheid krijgt en hopelijk daarmee rust voor zowel de cliënt als zijn naaste. Ieder mens geeft een eigen invulling van zijn of haar kwaliteit van leven. Aan ons de taak om over deze wensen en grenzen in gesprek te gaan en hier gehoor aan te geven. Je kunt dan denken aan medische beslissingen, maar ook kan het bladeren door een fotoalbum of het voorlezen uit de Bijbel verschil betekenen.” Marlies voegt eraan toe: ,,Afscheid nemen van het leven is belangrijk voor cliënt en de naasten. Het helpt de nabestaanden in het rouwproces, ondanks het gemis en verlies.”

,,Wanneer het ziekteproces vordert kunnen de wensen van iemand rondom het levenseinde veranderen. Daarom is het belangrijk om voortdurend in gesprek te blijven over de kwaliteit van leven.” Adolita: ,,Het is belangrijk dat alle zorgprofessionals op vragen over het sterven kunnen ingaan.” Marlies vult aan: ,,Soms geven cliënten aan tijdens de persoonlijke verzorging dat het voor hen niet meer zo hoeft. Deze opmerkingen moet je niet wegwuiven, maar aangrijpen om met iemand in gesprek te gaan over deze laatste levensfase. Het is misschien confronterend, maar wel zoals het is. Ik zie het als mijn taak om collega’s tools te geven om op de goede manier erop in te gaan. Beide specialisten zijn het erover eens: ,,Met goede passende palliatieve zorg kun je het verschil maken voor een waardig afscheid.”

Vragen over palliatieve zorg?
De zorgconsulenten palliatieve zorg zijn altijd telefonisch bereikbaar voor overleg, advies en ondersteuning.
Telefonisch kunt u ze bereiken via 06 - 53 53 67 88 (bereikbaar binnen kantoortijden). Of stuur een mail naar zorgconsulentenpalliatievezorg@zorggroepcharim.nl.