Naar hoofdinhoud

Zorggroep Charim start weer met Dagopvang in Rhenen

Deelnemers aan de Dagopvang bij Zorggroep Charim, kunnen binnenkort weer terecht bij locatie De Tollekamp.  De vraag naar de herstart van de Dagopvang neemt met de dag toe. Daarnaast heeft ook de Gemeente Rhenen een beroep op Charim gedaan om de Dagopvang op een veilige manier op te starten. Het gaat om een aangepaste vorm van Dagbesteding voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. Rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM wordt de opvang gefaseerd opgestart in een geïsoleerde omgeving.

Het is van belang om weer te starten met de Dagopvang voor kwetsbare ouderen, omdat het voor veel bezoekers een cruciale voorziening is, juist in deze tijd van de corona crisis. Daarmee willen we eenzaamheid en fysieke terugval waar mogelijk tegen gaan,’ aldus Marlies Bochane, manager Welzijn.

De Dagopvang in aangepaste vorm
De dagbesteding is aangepast op de mogelijkheden van De Tollekamp en de behoeften van de deelnemers. Hierbij staat de veiligheid van de deelnemers en medewerkers voorop. Zo zullen de deelnemers in kleinere groepen samen komen in een geïsoleerde ruimte, waar 1,5 meter afstand tussen bezoekers mogelijk is. Niet iedereen kan dus meteen starten met de Dagopvang of even vaak aan de opvang deelnemen, zoals ze dat gewend waren. Bij ouderen met een verhoogd risico op corona als gevolg van fysieke kwetsbaarheid, maken de medewerkers van de Dagopvang de afweging tussen het risico op besmetting en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen naar de Dagopvang. Dit wordt altijd in overleg gedaan met de cliënt, zijn/haar naasten, de mantelzorger of de wettelijk vertegenwoordiger.

De veiligheid van de locatiebewoners
Bij de getroffen maatregelen is rekening gehouden met de veiligheid van de bewoners van De Tollekamp, die tot op heden geen visite mogen ontvangen. De Dagopvang wordt enkel aangeboden in een geïsoleerde omgeving met eigen voorzieningen. Zo maken de bezoekers gebruik van een eigen in- en uitgang, direct bij de Dagopvang en beschikken ze over eigen sanitair. Toegang tot het pand van de locatiebewoners is dus niet nodig. De bezoekers en medewerkers van de Dagopvang kunnen hierdoor op geen enkele wijze in contact komen met de bewoners van De Tollekamp. Voor hen is een eigen programma aan activiteiten samengesteld.

Meer informatie
Voor vragen over de Dagopvang bij De Tollekamp kan men contact opnemen met de klantenservice via 0800 0711.