Naar hoofdinhoud

Minisymposium "Wie ben ik?" over klantbeleving in De Meent

Op 9 november 2017 organiseerde Zorggroep Charim in locatie De Meent in Veenendaal een mini-symposium over het thema klantbeleving. Het symposium werd belegd om er achter te komen hoe je je nu echt kunt inleven in de behoeften en wensen van de bewoner. Er waren ruim 100 deelnemers aanwezig.

In de zorg wordt de interesse in de leefwereld van de bewoner steeds belangrijker. Echt luisteren, echt kijken wat nodig is. Het aanbod moet zoveel mogelijk passen bij de vraag van de bewoner; vraaggericht werken. Maar hoe kom je er nu achter wat de zorgbehoeften en wensen zijn van onze (dementerende) bewoners?

Kruip in de huid van de cliënt
Door middel van een mindmap workshop konden de deelnemers ervaren hoe je dichterbij de cliënt kunt komen, terwijl je toch binnen de afspraken van de organisatie blijft.
In een tweede workshop kon je letterlijk in de huid van de cliënt kruipen en ervaren hoe een cliënt de omgeving ervaart door middel van een ouderdomssimulatiepak, oordopjes en geprepareerde leesbrilletjes. Ook werden er een paar confronterende sketches opgevoerd.

Elearning ‘U Woont Nu Hier’ en ‘Programma Zorg’
Met de hele organisatie hebben we bij Charim de e-learning ‘U Woont Nu Hier’ gevolgd. Daarbij gaat het om de gewoonten van onze bewoners/cliënten. Kennen we onze bewoners en hoe brengen we in praktijk wat we hebben geleerd? Merkt de cliënt steeds meer dat wij zoveel mogelijk uitgaan van zijn/haar gewoonten? En kunnen we samen met mantelzorgers en vrijwilligers steeds beter aansluiten bij deze gewoonten?  We starten als Charim gezamenlijk een ‘Programma Zorg’ om onze visie op zorg werkelijkheid te laten worden.
In de derde workshop werd er over het programma verteld waarin we met elkaar aan de slag gaan om te  kijken hoe we de zorg het beste aan kunnen laten sluiten op de wensen, dromen en verlangens van de cliënt…