Naar hoofdinhoud

De Tollekamp wil buiten naar binnen halen

Onlangs kreeg De Tollekamp in Rhenen een nieuwe locatiemanager: Evert-Jan van den Brink. Sinds lange tijd dus weer een man aan het roer van De Tollekamp, een van de locaties van Zorggroep Charim. Evert-Jan: ‘Ik ben blij onderdeel te zijn van De Tollekamp. Ik heb het voorrecht hier te mogen werken. De Tollekamp is al heel lang in Rhenen en betekent veel voor de inwoners. Vanuit die gedachte werk ik.’

Kerken
Evert-Jan: ‘Momenteel ben ik de banden aan het aanhalen met de kerken. Zij nemen deel aan de Centrale Participantenraad (CPR). De CPR bestaat uit kerkelijke vertegenwoordigers die betrokken willen zijn bij het vervullen van de behoeften van de cliënten, gelet op hun levensovertuiging of kerkelijke achtergrond. We  kijken hoe we De Tollekamp voor iedereen een thuis kunnen maken, zodat alle ouderen zich welkom voelen.’ Dit sluit aan bij de campagne ‘Altijd Welkom’ die Zorggroep Charim onlangs lanceerde, op basis van het gelijknamige lied van de in 2019 overleden zangeres Kinga Bán.  

Evert-Jan vertelt hoe hij  ook met de gemeente Rhenen in gesprek is om te kijken ‘hoe we De Tollekamp meer onderdeel kunnen maken van het sociale netwerk in Rhenen’. Het valt hem op dat verminderde mobiliteit juist in Rhenen zorgt voor een snellere isolatie van de buitenwereld.

Buiten naar binnen
De locatiemanager van De Tollekamp heeft contact met het Sociaal Team Rhenen, een cultuurcoach en een adviseur Leefbaarheid van de gemeente. Evert-Jan: ‘Ik wil graag buiten naar binnen halen en van De Tollekamp meer een multifunctionele instelling maken.’ Zo is er in de locatie de ‘Tollekamer’, gericht op de buurt. Evert-Jan geeft aan blij te zijn als de functie daarvan wat uitgebreid wordt. Zo kan deze ruimte nog meer een maatschappelijke functie vervullen. ‘Denk bijvoorbeeld aan  herdenkingsdiensten of seniorenmiddagen. Dan creëren we een  win-winsituatie: de organisatoren hebben een mooie ruimte ter beschikking en de bewoners mogen meedoen. Zo is er reuring en extra aandacht voor de bewoners in De Tollekamp.’

Middenstand
Dromen, wensen en verlangens heeft Evert-Jan ook. Hij vertelt: ‘Een van mijn wensen is dat we niet alleen De Tollekamp uitbreiden maar ook de wijkverplegingtak in Rhenen. Zodat we de cliënten al kennen voordat ze hier komen wonen. En we buiten de locatie al de liefdevolle zorg van Charim kunnen bieden. Zo  verloopt de overgang naar de zorginstelling soepel als het moment daar is’. Van groot belang is daarbij de betrokkenheid met ‘buiten’. ‘Je wilt de bewoners wel betrokken houden bij de wereld. En bij Rhenen als hun stad.’ Dat het andersom ook zo werkt, is wel duidelijk. Evert-Jan: ‘De betrokkenheid van de middenstand bij De Tollekamp is echt uniek. En heel bijzonder. Als je ziet wat we op jaarbasis geschonken krijgen. Geweldig! Ze denken aan ons. De bijdrage van de middenstand maakt dat we de mogelijkheden kunnen creëren het huis nog meer een thuis te maken. Ook op deze wijze voelen de bewoners zich erg welkom.’