Naar hoofdinhoud

Charimmers doen hun verhaal in medewerkersmagazine

Verpleegkundige Joke de Vries overhandigt Charimmers, een magazine voor en door medewerkers van Zorggroep Charim, aan bestuurder Henk Prins. In het blad dat onlangs uitgebracht werd, doen medewerkers van diverse zorglocaties in Veenendaal, Zeist en omgeving hun verhaal. Charim ontwikkelt en innoveert en dit blad wil dat voor het voetlicht brengen.

Charimmers staat vol verhalen van teams en collega’s. Het blad biedt inspiratie en is een initiatief voor en door Charimmers. Joke de Vries is er één van. Zij vertelt: ‘Als verpleegkundige maak ik van dichtbij mee dat de zorg continue verandert. Om goede zorg te bieden aan onze cliënten, is onze kennis delen, verbinding maken en samenwerken belangrijk. Met dit magazine willen we daar iets van laten zien aan elkaar.’

Geluk van bewoners
Bestuurder Henk Prins is blij met de uitgave. ‘Wat mooi om te lezen. Wat doen organisatieveranderingen met het dagelijks werk van een medewerker? Hoe is de sfeer en de band met bewoners? Prachtig om terug te lezen hoe collega’s bijdragen aan het geluk van bewoners. Ik lees over aandacht en samenzijn. Het zijn persoonlijke verhalen over het aansluiten bij de belevingswereld van onze cliënten.’