Naar hoofdinhoud

Charim Vitaal ondersteunt huisartsen met AGT

Onlangs is Charim Vitaal, onderdeel van Zorggroep Charim, gestart met een Ambulant Geriatrisch Team (AGT). Dit team is gericht op diagnostiek, ondersteuning en behandeling aan huis van ouderen met een complexe problematiek. Deze groep ouderen blijft tegenwoordig langer thuis wonen, waardoor het werk van het AGT een welkome aanvulling is op de reguliere zorg van de huisarts.

Het AGT bestaat uit behandelaren van verschillende disciplines. Afhankelijk van de situatie kan het AGT bestaan uit een specialist Ouderengeneeskunde, psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of een diëtist.
Zij worden ingeschakeld om ouderen met complexe lichamelijke klachten, psychosociale problemen en/of dementie die nog thuis wonen, te helpen en te behandelen.

Huisarts
‘Meestal is het de huisarts, die het AGT van Charim Vitaal inschakelt. Maar het komt ook voor dat een wijkverpleegkundige, een praktijkondersteuner of een casemanager Dementie ziet, dat het AGT nodig is. Dan wordt contact opgenomen met de huisarts. Het contact verloopt dus altijd via de huisarts, zodat deze de regie houdt’, vertelt specialist Ouderengeneeskunde Annerieke Barendrecht van Charim Vitaal. ‘Vervolgens bezoeken we de cliënt thuis om te zien wat nodig is. We bespreken de bevindingen in een multidisciplinair overleg, waarna een terugkoppeling volgt naar de cliënt, eventuele mantelzorgers en de huisarts. Als het nodig is wordt daarna de behandeling gestart.’

Laagdrempelig
Het AGT wordt ingeschakeld in allerlei situaties. Annerieke: ‘Bijvoorbeeld als een oudere erg verward zijn en onderzoek naar de oorzaak nodig is. Maar onze hulp wordt ook ingeroepen als mantelzorgers overbelast raken, bij problemen rond medicatie of onbegrepen gedrag bij dementie. Onze ondersteuning is laagdrempelig en gericht op het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen van de cliënt.’

Afspraken
Charim is niet de enige zorgorganisatie die met een Ambulant Geriatrisch Team is gestart. Annerieke: ‘Diverse zorginstellingen in de regio hebben een Ambulant Geriatrisch Team. Er is een samenwerking tussen deze teams om huisartsen in de regio te kunnen ondersteunen.’

 

Het Ambulant Geriatrisch Team van Charim Vitaal ondersteunt de reguliere huisartsenzorg.

V.l.n.r.: Annerieke Barendrecht (specialist Ouderengeneeskunde), Bernette Lebbink (fysiotherapeut), Eline van der Veek (ergotherapeut), Daphne van den Brink (fysiotherapeut), Marco Hoeksma (GZ-psycholoog) en Renee van der Sande (specialist Ouderengeneeskunde). Irene Verhage (GZ-psycholoog), Jeroen Vredeveld (fysiotherapeut) en Ramon Pol (geestelijk verzorger) ontbreken op de foto.