Naar hoofdinhoud

Charim stopt per 1 juli met zorgverlening in De Kleine Meent

Zorggroep Charim heeft, na afstemming met de gemeente Renswoude, besloten om per 1 juli 2024 de zorg in De Kleine Meent af te stoten. De afgelopen tijd heeft Zorggroep Charim verkend of er een alternatief is, maar dat is op korte termijn niet voorhanden. De Kleine Meent is een kleinschalige zorglocatie voor cliënten met dementie. De Kleine Meent staat op afstand van andere locaties van Charim en voldoet niet meer aan de nieuwste inzichten op het gebied van vrijheid en veiligheid voor cliënten. Hierdoor is het moeilijk om nu en in de toekomst passende zorg te bieden. Deze ontwikkeling in combinatie met personele schaarste en de vernieuwde visie op zorg, maken dat Charim stopt met haar dienstverlening in De Kleine Meent.  

De Kleine Meent is een kleinschalige zorglocatie waar Zorggroep Charim zorg biedt aan maximaal acht cliënten. Momenteel wonen er zes cliënten. Het huis is eigendom van de gemeente Renswoude en cliënten huren een appartement van de gemeente. De afgelopen jaren is de zorgvraag van de cliënten complexer geworden. Dit is een ontwikkeling die in de hele ouderenzorg zichtbaar is. Het huidige gebouw sluit niet meer aan de zorgbehoeften van ouderen. Ook voldoet de locatie niet aan de vereisten die aan een veilige en vrije woonomgeving voor ouderen met dementie worden gesteld.

Oorspronkelijk doel: een locatie voor de bewoners van Renswoude
In haar nieuwe strategische koers richt Charim zich op een combinatie van intramurale zorg- en dienstverlening, het versterken van eerstelijnsvoorzieningen en (verpleeghuis)zorg dichtbij de locaties in de omliggende wijken. In Renswoude heeft Charim niet de mogelijkheden om deze combinatie te maken. Daarnaast was het de oorspronkelijke doelstelling om in De Kleine Meent zorg te bieden aan de inwoners van Renswoude. Op dit moment wonen er meer cliënten uit andere gemeenten en is de locatie voor veel van hen een tussenoplossing wanneer zij op de wachtlijst staan voor een andere locatie binnen of buiten Charim. Hiermee wordt het oorspronkelijke doel, dat ook in het convenant met de gemeente Renswoude staat beschreven, niet langer gehaald.

De stichting, die namens cliënten allerlei praktische zaken regelde en activiteiten voor cliënten organiseerde, is inmiddels niet meer actief. Het bestuur van de stichting bestond uit familie of mantelzorgers van (oud-) cliënten. Omdat het steeds moeilijker werd om bestuursleden te vinden, is de stichting opgeheven. Zorggroep Charim heeft haar activiteiten overgenomen. Hiernaast is er een groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet voor de bewoners van de Kleine Meent en ook op andere manieren is er betrokkenheid vanuit de Renswoudse samenleving.

Bovenstaande omstandigheden maken dat Zorggroep Charim heeft geconcludeerd dat het niet mogelijk is de gewenste kwaliteit van zorg en ondersteuning op De Kleine Meent te waarborgen. Ook is het niet mogelijk om deze kleinschalige locatie op een financieel verantwoorde wijze te exploiteren. Daarom heeft Charim in afstemming met de gemeente Renswoude het gesloten convenant per 1 juli 2024 ontbonden.

Zorgvuldige begeleiding voor overgangsperiode
Het afstoten van De Kleine Meent heeft grote invloed op de cliënten, hun naasten en de medewerkers van de locatie. We betreuren dit ten zeerste. Er is ons alles aan gelegen om heel zorgvuldig en in individueel overleg met cliënten en naasten hierin maatwerk te bieden. Samen met de huidige cliënten en hun naasten wordt gekeken naar de best passende woonomgeving. Dit kan zowel in een locatie van Charim zijn of daarbuiten, dat is afhankelijk van de wens van de cliënten. Ook met medewerkers is Charim in gesprek om te zoeken naar een nieuwe werkplek binnen de organisatie of elders. Dit alles wordt vanuit Zorggroep Charim zorgvuldig begeleid en het streven is om de overgangsperiode zo kort mogelijk te laten zijn.  

Perspectief voor bewoners Renswoude
De afstoting van De Kleine Meent raakt ook de bewoners van de gemeente Renswoude. Zorggroep Charim vindt het belangrijk dat oudere bewoners van Renswoude nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede zorg. Daarom zetten zij zich samen met de gemeente Renswoude en andere aanbieders in voor de ontwikkeling van een visie en beleid op zorg en ondersteuning van ouderen in de gemeente. Charim draagt hier actief aan bij door haar expertise te delen, onder andere tijdens een zorgconferentie die de gemeente Renswoude op 27 maart organiseert.

Voor meer informatie over de sluiting van de Kleine Meent kunt u Annemieke van Dijk benaderen via mcv@zorggroepcharim.nl.