Naar hoofdinhoud

Bij Charim doen vrijwilligers waar ze goed in zijn!

Charim heeft met haar vrijwilligers goud in handen. Vrijwilligerscoördinator Ilse van Leeuwen is zich bewust van hun grote toegevoegde waarde. ,,Het begint bij de vraag van een bewoner, maar het talent van de vrijwilliger maakt het voor hen samen een onvergetelijke ervaring.”

Vrijwilliger Ellis de Leeuw maakt met de bewoners een praatje en zet vervolgens de kar met brood alvast klaar. Straks gaat ze bij de bewoners langs om de maaltijd te brengen en maakt ze ook altijd even tijd voor een praatje. De Veenendaalse zet zich twee ochtenden in de week in als vrijwilliger. 
Ellis is in 2015 begonnen als medewerker in het winkeltje en inmiddels uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht voor de bewoners. Wanneer een bewoner naar de tandarts moet en om begeleiding verlegen zit, gaat ze mee. Een aantal keer per jaar is ze ook koster bij kerkdiensten. Lachend: ,,Ik trek de grens bij rummikubben. Aan spelletjes heb ik een grote hekel. Verder kunnen ze me overal voor vragen.”

Toegankelijk

Ilse van Leeuwen is een van de vrijwilligerscoördinatoren bij Charim. Als echt mensen-mens kan ze haar karaktereigenschappen inzetten in de functie die ze vanaf januari 2024 ook in Zeist gaat vervullen. Na het behalen van haar opleiding is ze nu twee jaar aan de slag om de 129 vrijwilligers te begeleiden en alles in goede banen te leiden. 
De belangrijkste eigenschap is volgens haar zichtbaar, toegankelijk en verbindend zijn. ,,Ik ben altijd op de werkvloer te vinden. De vrijwilligers moeten aan de ene kant dingen direct kunnen aankaarten, aan de andere kant maakt het mijn werk makkelijker als ik direct signalen kan oppikken. In gesprekken met vrijwilligers kom je er soms achter dat iemand graag haakt en breit. Juist die kwaliteiten zetten we graag in bij onze bewoners. Samen is leuker dan alleen!” 

De meeste voldoening van het werk haalt ze uit het koppelen van de vrijwilliger aan de bewoner. ,,Bij een vrijwilliger die graag buiten wandelt, ga ik niet vragen of ze wil voorlezen. We gaan uit van de kracht van de vrijwilliger. Daarin laten we geen kans onbenut!”

Toegevoegde waarde

,,Een vrijwilliger kan veel individuele aandacht geven”, noemt Ilse als belangrijkste toegevoegde waarde van vrijwilligers in de ouderenzorg. ,,Niet iedereen krijgt regelmatig bezoek, dan is het fijn als iemand even langskomt om een bakje koffie te drinken of een spelletje te doen.” Als ander voorbeeld noemt Ilse een bewoner met een visuele beperking: ,, Als iemand die slecht ziet mee wil doen aan een quiz in de ontmoetingsruimte, dan kan één van onze vrijwilligers de vragen voorlezen zodat die bewoner ook mee kan doen. Het maakt een groot verschil.”

Waardering

Charim waardeert haar vrijwilligers. Niet alleen met het organiseren van een jaarlijkse feestelijke avond voor vrijwilligers, maar ook ‘gewoon’ met een attentie tijdens de dag van de zorg. ,,We maken daarin geen onderscheid met de beroepskrachten.” Ellis bevestigt dit: ,,Die waardering voel ik in alles. De vrijwilligers zijn op de feestavond altijd in groten getale aanwezig, dat geeft ook aan hoe sterk de onderlinge verbondenheid is.” 

Natuurlijk staat de bewoner centraal: ,,Je komt niet om de medicijnen te verstrekken of de dagelijkse verzorging. Nee, je komt specifiek voor het sociale contact. Dat maakt de omgang anders. Mensen weten al gauw wat ze aan je hebben en zijn dankbaar voor je inzet en aanwezigheid. En als iemand een zorgvraag heeft, waarschuw je een collega van de zorg.”

Eisen

De vacatures voor vrijwilligers zijn te vinden via de website van Zorggroep Charim. Ilse is trots op de speciale wervingsactie om vrijwilligers-via-vrijwilligers aan te dragen. Die campagne is erg succesvol. ,,Mond-tot-mond reclame is de beste aanbeveling die je kunt krijgen.” Wij vragen van de vrijwilligers tijd, beheersing van de Nederlandse taal en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). 

Vrijwilligerscoördinator Ilse: ,,En als je met iemand in een rolstoel gaat wandelen betekent het natuurlijk wel dat je daartoe fysiek in staat moet zijn.” Het moet Ellis nog even van het hart: ,,Je krijgt er veel voor terug. Al heb je maar een uurtje in de week, dan kan dat alle verschil maken in het leven van ouderen.”

Meer informatie

Ook bijdragen aan een fijne dag voor de bewoners en cliënten? Uitgebreide informatie staat op website https://werkenbijcharim.nl/vrijwilligers.