Naar hoofdinhoud

ChristenUnie bezoekt zorglocatie De Engelenburgh

Op dinsdag 29 oktober bracht een delegatie van de lokale ChristenUnie-fractie een werkbezoek aan locatie De Engelenburgh van Zorggroep Charim in Veenendaal. Tijdens het bezoek werd gesproken over de uitdagingen waar het zorgcentrum voor staat op het gebied van indicatiestelling en huisvesting. Ook werd stilgestaan bij de samenwerking met de gemeente Veenendaal als het gaat over de dagbesteding voor ouderen.

De raadsleden Tineke Bette (fractievoorzitter) en Arjan Koerts (woordvoerder Sociaal Domein) spraken met manager van de locatie Jenne Marie van Dijk en manager WelzijnsPalet Marlies Bochane. Zij vertelden uitgebreid over de transitie die de locatie heeft doorgemaakt van een klassiek ‘bejaardenhuis’ naar een gespecialiseerde instelling waar ook verpleegzorg wordt geboden. Als gevolg van de beweging dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen, is de zorgvraag in het zorgcentrum veranderd. De zorgvraag is complexer en meer op maat geworden. Dit vraagt ook om andere vaardigheden van de zorgmedewerkers. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt in dat een voortdurende uitdaging.

CityRun
Er wordt in regionaal verband (in de zogenoemde Foodvalley) ingezet op het werven en opleiden van schoolverlaters en mensen die vanuit een andere opleidingsachtergrond willen instromen in de zorg. Er wordt van alles gedaan om mensen te interesseren voor een baan in de zorg. Zo organiseerde De Engelenburgh al enkele keren een open dag en kwam de CityRun door het zorgcentrum. Deze activiteiten dragen ook bij aan de betrokkenheid van de cliënten bij wat er in Veenendaal gebeurt.

Aandacht
Er is aandacht voor maatwerk en kleinschalige zorgvormen. Zo zijn er in ‘Zonnestaete’ (nabij locatie De Meent in Veenendaal) appartementen voor echtparen gekomen. Als een van de twee complexe zorg nodig heeft, kan het echtpaar zo toch samen blijven wonen.
Door de CU-fractie werd een kort bezoek gebracht aan een huiskamerproject waarbij een kleine groep bewoners gezamenlijk de maaltijd gebruikt en sociale contacten onderhoudt. Er wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van de vaak kwetsbare bewoners, bijvoorbeeld door familie meer te betrekken en activiteiten te organiseren die aansluiten bij de individuele interesses. Een van de bewoners zei ‘hier wel 100 te willen worden op deze manier.’

Gemeente
Zorggroep Charim, waar De Engelenburgh onder valt, biedt ook dagbesteding voor ouderen die thuis wonen. In dat kader wordt samengewerkt met de gemeente Veenendaal. Er werd in het gesprek aandacht gevraagd voor de administratieve verplichtingen die de gemeente oplegt en voor het feit dat iedere gemeente andere eisen stelt. De raadsleden van de ChristenUnie zegden toe de oproep van het management om de administratieve verplichtingen te verminderen mee te nemen bij toekomstige besluiten over de zorg in Veenendaal.